نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آدرس پژوهشگاه علوم انسانی # بزرگراه کردستان، نبش خ 64 غربی)
لوازم کارآمدی علوم انسانی از نظر قراملکی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٢/٢/۱٤

لوازم کارآمدی علوم انسانی از نظر دکتر فرامرزقراملکی

 

لوازم کارآمدی علوم انسانی

دکتر احد فرامرزقراملکی: در یک کلمه اولویت در همه حوزه‌های علوم انسانی به حرفه‌گرایی است با تعریفی که بیان شد.


اولویت‌های کشور در حوزه علوم انسانی چیست؟ در حوزه علوم انسانی ابتدا باید ببینیم که در چه ابعادی می‌توان اولویت‌بندی کرد. به‌عنوان مثال در حوزه علوم انسانی باید حوزه مدیریت سیاستگذاری را از مدیریت اجرایی و از حوزه آموزش و پژوهش جدا کرد و هر کدام را برای خودش اولویت‌بندی کرد زیرا هر کدام اولویت‌های قابل بیان خود را دارند که امروزه در مدیریت سیاستگذاری علوم انسانی با آنها مواجهیم.
یکی از اولویت‌های حوزه علوم انسانی تغییر نگاه به این علوم است. تلقی ما از علوم انسانی محتاج بازنگری و بازتعریف است. اولویت بعدی، معطوف کردن علوم انسانی به حل مسائل عینی کشور است. علوم انسانی به ناحق رشد نیافته و کارآمدی خود را نشان نداده، بنابراین می‌توان در حوزه سیاستگذاری درخصوص کارآمدی علوم انسانی در حل مسائل عینی جامعه برنامه‌ریزی کرد. اولویت سوم کشاندن کارآمدی علوم انسانی به رقابت‌های جهانی است. اینکه چرا ما نباید بتوانیم در حوزه علوم انسانی در سطح جهانی رقابت کنیم؟! و این موضوع می‌تواند یک اولویت در سیاستگذاری باشد. آخرین نکته بحث حرفه‌گرایی در علوم انسانی است که چه در حوزه مدیریت و چه در حوزه آموزش و پژوهش این علوم به‌شدت به حرفه‌گرایی نیاز داریم. بنابراین می‌شود اولویت سال ۹۲ را به حرفه‌گرایی در علوم انسانی معطوف کرد. منظورم از حرفه‌گرایی عزم ملی در ارتقای مشاغل، حرفه‌ها و رشد متوازن هر یک از حرفه‌هاست. امروز در حوزه پزشکی و مهندسی، حرفه‌گرایی به خوبی تعریف شده است.


 


 این موضوع به منزله عزمی ملی جا افتاده اما در حوزه علوم انسانی ما هنوز ارتقای مشاغل و حرفه‌ها را چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه‌ علوم انسانی خالص مانند زبان‌شناسی، فلسفه و... به حرفه‌گرایی ارتباط نداده‌ایم. اگر حرفه‌گرایی را در این دو مولفه که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم و در رئوس برنامه‌های توسعه علوم انسانی قرار دهیم، علوم انسانی می‌تواند هم در مقیاس ملی و هم جهانی توسعه پیدا کند. دو مولفه حرفه‌گرایی یکی ارتقای مشاغل به حرفه است، دوم رشد متوازن هر یک از حرفه‌ها. 
اگر حرفه‌گرایی را در همه زمینه‌ها و شئون جامعه شامل همه مشاغل رشد متوازن بدهیم علوم انسانی هم از این رشد متوازن برخوردار خواهد شد و علوم انسانی جایگاهی را در ارائه خدمات علمی به سایر علوم خواهد یافت. رشد علوم انسانی صرفا در اتاق‌های فکر صورت نخواهد گرفت بلکه تعامل اجتماعی به‌ویژه در شکل حرفه‌گرایی است که علوم انسانی را می‌تواند رشد دهد. در یک کلمه اولویت در همه حوزه‌های علوم انسانی به حرفه‌گرایی است با تعریفی که بیان شد.
 

 

پژوهشگاه علوم انسانی

http://pajoheshgah.persianblog.ir/post/46/

وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Institute for Humanities and Cultural Studies

 وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی

سیستم اتوماسیون تغذیه پژوهشگاه

کلیک کنید:

http://freserve.ihcs.ac.ir

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی+آدرس

آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

عناوین مطالب منتشر شده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 » مقالاتی درباره خلیج فارس در «پژوهشنامه خلیج فارس» :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» آرمانمردِ آرمانشهر از منظر شهید مطهری :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» پژوهشگاه علوم انسانی در نمایشگاه کتاب :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» مهم ترین مشکل ادبیات بـی فرهنگــــی است :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آیت اللهی:سایت پژوهشگاه 40 هزار بازدیدکننده دارد :: ۱۳٩٢/٢/۴
» بزرگ ترین آفت روشنفکران ایرانی :: ۱۳٩٢/٢/۴
» روشنفکر فیلسوف، فیلسوف روشنفکر :: ۱۳٩٢/٢/۴
» شروط خواندن فلسفه :: ۱۳٩٢/٢/۴
» فلسفه فرانسوی نمرده است :: ۱۳٩٢/٢/۴
» آیت اللهی: 21 مجله علمی پژوهشی داریم :: ۱۳٩٢/٢/۴
» دکتر مجتهدی: کانت احیاگر فکر فلسفی در غرب است :: ۱۳٩٢/٢/۴
» پژهشگران آلمانی در پژوهشگاه :: ۱۳٩٢/٢/۱
» جدیدترین سخنرانی دکتر تکمیل همایون :: ۱۳٩٢/٢/۱
» رونمایی از 4 کتاب جدید در حوزه مطالعات رسانه :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» بازدید هیئت نخبگان آلمانی از پژوهشگاه :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» رتبه برتر روابط عمومی پژوهشگاه درجشنواره وزارت علوم :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» ترجمه اثر انگلیسی دکتر میری به زبان روسی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۶
» خبرنامه های داخلی پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» مناقصه های پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۶
» کتاب جدید استاد احد فرامرز قراملکی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۴
» سخنرانی فلسفه دین کانت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» درباره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» آدرس پژوهشگاه ها :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان(فبک) :: ۱۳٩۱/۱٢/۵
» سیستم اتوماسیون تغذیه پژوهشگاه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» Institute for Humanities and Cultural Studies :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ضرورت حرکت از تاریخ شفاهی... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» حمید رضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» لپ‌تاپ و کامپیوترشخصی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» پرهیز از ایدئولوژی زدگی در ادبیات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» پژوهشگاه علوم انسانی >> خبر و اطلاعیه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» درخشش 2 اثر انتشارات پژوهشگاه در جایزه کتاب سال :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» درگذشت خانم فاطمه پیرا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۴
» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۴
» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۴
» آخرین تصاویر پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۴
» آرشیو خبرنامه ها پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» درگذشت خانم فاطمه پیرا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ::

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر کتابهای فارسی جدید کتابخانه مرکزی لیست عنوان کتابهای جدید فارسی (سری جدید10 تیر 96) پایگاه داده‌های زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی غم‌انگیزترین نامه یک دختر به بابا گفتگو با سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی زنده یاد دکتر صادق آئینه وند نسخه الکتریکی مجموعه انسان و فرهنگ مصاحبه دکتر آیینه وند با مهر روحانی: علوم انسانی باید معظلات اجتماعی را حل کند