نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آدرس پژوهشگاه علوم انسانی # بزرگراه کردستان، نبش خ 64 غربی)
لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/٩/٢۳

 

لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی (سری جدید)

لیست عنوان کتابهای جدید فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید)

شماره کنگره

عنوان - پدیدآور - وضعیت نشر

BD‎ ۱۶۸‎ /ف‎۲‎ ز‎۸

آشنایی با معرفت‌شناسی/ محسن زمانی.- تهران: هرمس، ‎۱۳۹۳.

PIR‎ ۳۸۵۳‎ /س‎۸‎ ق‎۲

آیین آینه: سیرتحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی/ نگارنده حسینعلی قبادی، باهمکاری محمد خسروی شکیب.- تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی، ‎۱۳۸۸.

BL‎ ۱۵۵۵‎ /م‎۸‎ آ‎۹ ۱۳۹۵

آیین، اسطوره و کیهان‌شناسی در ایران باستان: مساله‌ی زرتشتی و سنت مزدایی/ ماریان موله؛ [ترجمه] محمد میرزایی.- تهران: نشر نگاه معاصر، ‎۱۳۹۵.

HD‎ ۶۲‎ /هـ‎۲‎ الف‎۳ ۱۳۹۴

اجراو نگارش پژوهش کیفی/ آدریان هالیدی؛ ترجمه مهری بهار و [...دیگران].- تهران: نشرعلم، ‎۱۳۹۴.

PN‎ ۵۴۴۹‎ /الف‎۹‎ ی‎۸۷۳۵

اخبار گیلان در مطبوعات عصر قاجار/ به‌کوشش رضا نوزاد.- رشت: فرهنگ ایلیا، ‎۱۳۹۵.

B‎ ۲۷۵۰‎ /ن‎۹۲‎ الف‎۴ ۱۳۹۲

اراده قدرت/ فریدریش نیچه؛ ترجمه مجید شریف.- تهران: جامی، ‎۱۳۹۲.

GN‎ ۳۸۰‎ /الف‎۵‎ الف‎۵ ۱۳۹۴

استعمارزدایی از روش: تحقیق علمی و مردمان بومی/ [لیندا توهیوای اسمیت]؛ ترجمه احمد نادری، الهام اکبری.- تهران: ترجمان علوم انسانی، ‎۱۳۹۴.

BP‎ ۳۸‎ /۰۲ /ح‎۲ ۱۳۹۱

[نهج‌البلاغه. شرح]

اصالة نهج‌البلاغه من منظور الدراسة الموضوعیة الاسلوبیة/ تالیف علی حاجی‌خانی.- تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی، ‎۱۴۳۳ ق.= ‎۲۰۱۲ م. = ‎۱۳۹۱.

BP‎ ۹۳‎ /۵ /ط‎۲‎ چ‎۲۸

اصول النظریة النقدیة القدیمة من خلال قضیة اللفظ و المعنی فی خطاب التفسیر: نموذج الطبری/ احمد الودرنی.- بیروت: دارالکتاب الجدید المتحده، م۲۰۰۶=‎۱۳۸۵.

PJ‎ ۶۱۵۱‎ /الف‎۱۸‎ الف‎۷۰۲۱۵ ۱۳۸۷

[الفیه .شرح]

اعراب‌الفیة ابن‌مالک/ تالیف محمدبن علی بن محمد؛ تحقیق احمد بن یوسف القادری.- بیروت: عالم الکتب، ‎

۱۴۲۹ق=م۲۰۰۸=‎۱۳۸۷.

 آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی(سری 3) خیابان دکتر صادق آیینه‌وند فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/٩/٩

آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی

نشانی: تهران، میدان ولیعصر به سمت هفت تیر، زیر پل کریم خان زند، مابین خیابان سپهبد قرنی و خیابان ایرانشهر، ساختمان شماره دو پلاک 176 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

02188317192

 

 

عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی(سری 3) خیابان دکتر صادق آیینه‌وند فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عناوین کتاب های فهرست نویسی شده نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/٩/۱

عناوین کتاب های فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی

اول آذر 1395

معرفی عنوان کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی(سری جدید)

شماره کنگره

عنوان - پدیدآور - وضعیت نشر

DSR‎ ۶۵‎ /ر‎۸‎ ج‎۹

ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‌ها تا ۱۳۵۷/ محمدرضا جوادی یگانه، یعیده زادقناد.- تهران: شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ‎۱۳۹۴.

PIR‎ ۶۶۳۳‎ /ح‎۸‎ آ‎۱۷ ۱۳۸۳

حمله حیدری: مشتمل بر معجزات و توصیف از رشادت‌ها و شجاعت‌ها و عظمت و جنگهای تاریخی و غزوات رسول خدا(ص) بدست مولای متقیان/ تالیف میرزا محمدرفع‌ابن‌محمد المشهدی المتخلص به باذل.- تهران: انتشارات اسلام، ‎۱۳۸۳.

PN‎ ۱۹۹۵‎ /ش‎۲‎ ع‎۹ ۱۳۷۱

عناصر سینما/ نویسنده استفان شارف؛ ترجمه فریدون خامنه‌پور، محمد شهبا.- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۷۱.

HV‎ ۶۰۲۵‎ /گ‎۵‎ ج‎۴ ۱۳۷۰

جرم‌شناسی کاربردی/ تالیف ریموند گسن؛ ترجمه مهدی کی‌نیا.- [تهران]: مهدی کی‌نیا، ‎۱۳۷۰.

BP‎ ۵۲‎ /م‎۷۸‎ ز‎۹

زنان تاثیرگذار در دو قرن اول هجری/ پدیدآورنده ژیلا موحدشریعت‌پناهی.- تهران: صمدیه، ‎۱۳۹۱.

BP‎ ۹۸‎ /ع‎۲۱۲‎ م‎۷

مفاهیم جاودان (برگزیده تفاسیر قرآن)/ به کوشش مصطفی عباسی‌مقدم...[و دیگران].- تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اداره کل امور فرهنگی، ‎۱۳۸۸.

HM‎ ۱۲۰۶‎ /ر‎۶‎ ب‎۴

بررسی تاثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران/ پژوهش و نگارش سید نورالدین رضوی‌زاده.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، ‎۱۳۸۶.

HQ‎ ۴۷۱‎ /ب‎۸‎ ب‎۴

بررسی وابستگی به موضوع‌های جنسی در اینترنت/ پژوهش و نگارش  اکبر بلوردی.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، ‎۱۳۸۶.

HQ‎ ۷۸۴‎ /ر‎۵‎ ن‎۶

اصول برنامه‌سازی دینی کودک (در گفتگو با کارشناسان حوزه دین، رسانه و کودک)/ به کوشش محمدصادق نصراللهی.- تهران: اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، ‎۱۳۸۹.

PIR‎ ۷۹۹۴‎ /ر‎۴۸۱۵‎ خ‎۲

خاکستر آیینه (مجموعه شعر)/ محمدرضا ترکی.- تهران: انجمن شاعران ایران، ‎۱۳۸۹.

PIR‎ ۸۲۲۳‎ /ی‎۳۸۳‎ خ‎۹

خواب گنجشکها (مجموعه ۵۴ شعر نیمایی ۱۳۸۹- ۱۳۸۵)/ سیدعلی میرافضلی.- تهران: انجمن شاعران ایران، ‎۱۳۸۹.

PIR‎ ۸۱۸۴‎ /الف‎۷۳‎ ف‎۴

فرصت نایاب/ شعر عبدالجبار کاکایی.- تهران: انجمن شاعران ایران، ‎۱۳۸۸.

 

پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی(سری 3) خیابان دکتر صادق آیینه‌وند فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر کتابهای فارسی جدید کتابخانه مرکزی لیست عنوان کتابهای جدید فارسی (سری جدید10 تیر 96) پایگاه داده‌های زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی غم‌انگیزترین نامه یک دختر به بابا گفتگو با سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی زنده یاد دکتر صادق آئینه وند نسخه الکتریکی مجموعه انسان و فرهنگ مصاحبه دکتر آیینه وند با مهر روحانی: علوم انسانی باید معظلات اجتماعی را حل کند