نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آدرس پژوهشگاه علوم انسانی # بزرگراه کردستان، نبش خ 64 غربی)
این کتاب را به توصیه استاد شهبازی بخوانید نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۳٠

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
داستانِ ابوالحسنِ خرقانی و همسرش نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۳٠

داستانِ ابوالحسنِ خرقانی و همسرش
(داستانی از دفتر ششم مثنوی)


بر رفتارهای ناپسندِ افرادِ نادان بردبار باش و با عقلِ الاهیِ خود، با آنها مدارا کن؛ زیراکه تحمل کردنِ اشخاصِ ناشایسته سببِ صیقل یافتنِ آیینۀ جانِ تو می‌شود. همان‌گونه که آتشِ نمرود باعثِ کمال یافتنِ حضرت ابراهیم شد و همچنان‌که جور و جفای قومِ حضرت نوح موجبِ رشد یافتنِ آن حضرت شد، صبر کردن بر جفاهای جاهلان زنگارها را از آیینۀ جانِ تو می‌زداید. برای درکِ بهترِ این موضوعِ مهم به داستان زیر توجه کنید:
آوازۀ شیخ ابوالحسنِ خرقانی آنچنان در همۀ شهرها و دیارها طنین افکنده بود که افراد بسیاری برای ملاقات با آن عارف بزرگ، به خرقان می‌شتافتند. در این میان، درویشی از شهر طالقان، برای دیدنِ آن شیخِ سرشار از صدق و نیاز، راهی خرقان شد. درویشِ طالقانی کوه‌های بلند و بیابان‌های فراخ را پشت سر گذاشت و در طول راه، رنج‌های فراوانی را تحمل کرد و سرانجام به مقصدِ خود رسید. در خرقان، او، پرسان‌پرسان، نشانۀ خانۀ شیخ را پیدا کرد و با ادب و احترام فراوان دق الباب کرد.
همسرِ شیخ در را باز کرد و از او پرسید: «چه می‌خواهی»؟
درویش جواب داد: «من برای زیارت شیخ آمده‌ام».
همسرِ شیخ پوزخندی زد و گفت: «عجب مرد ابله و احمقی هستی که این‌گونه خود را به رنج و سختی افکنده‌ای و چنین راهِ درازی را پیموده‌ای! تو در شهرِ خودت کاری نداشتی که این‌طور بیهوده راه سفر را در پیش گرفته‌ای؟ تو عاشقِ هرزه‌گردی هستی، یا از وطنِ خودت ملول شده‌ای؟ شاید هم ابلیس بر تو چیره شده و وسوسۀ این سفر را به دلِ تو القا کرده است»!
همسرِ شیخ حرف‌های ناپسند و ناروای فراوانی گفت و دشنام‌ها و ریشخندهای او درویشِ طالقانی را به شدّت اندوهگین و ناراحت ساخت و سیل اشک را از دیدگانش جاری کرد. درویش در میان اشک و اندوه، گفت: «با همۀ این حرف‌ها، آن شاهِ والامرتبه اکنون کجاست»؟
زن گفت: «شیخ مردی فریبکار و حیله‌گر است و انسان‌های ساده‌دل را گمراه می‌کند. هزاران انسان احمق و ساده، مانند تو، در دامِ او افتاده و بیچاره شده‌اند. به سودِ تو است که او را نبینی و از همین‌جا برگردی و به سلامت به شهرِ خودت بروی. شیخ مردی لاف‌زن، کاسه‌لیس و مفت‌خور است و بانگِ ادعاهای دروغینش به همه جا رسیده است».
درویش طالقانی که از سخنانِ زنِ شیخ خشمگین شده بود، فریاد زد: «بس است دیگر! نورِ اولیای خدا شرق و غربِ عالم را فراگرفته است و آسمان‌ها، از سر شگفتی، در برابر آنها به سجده افتاده‌اند. یاوه‌گویی‌های ابلیسی مانند تو، هیچ‌گاه مرا از درِ خانۀ شیخ دور نمی‌کند. من به بادی به این درگاه نیامده‌ام، تا به گَردی از اینجا بازگردم. ای عجوزِ گَنده‌پوز! اگر شمعِ حق را پُف کنی، سر و روی خودت می‌سوزد. خفاشانی مانند تو بسیار در خواب می‌بینند که آفتاب خاموش شده و جهان بدون نور مانده است. آسمان‌ها بندۀ شیخِ ما هستند و همۀ مردمِ دنیا بر سرِ خوانِ کَرَمِ او نشسته‌اند. اگر او نبود، این آسمان گردش و نور پیدا نمی‌کرد و جایگاه فرشتگان نمی‌شد، اگر او نبود دریا صاحبِ هیبت و ماهی و مرواریدِ شاهوار نمی‌شد و اگر او نبود، زمین در درون خود، دارای گنج و در بیرونِ خود، دارای گُل‌های رنگارنگ نمی‌شد. ننگی مانندِ تو همسرِ آن عارف بزرگ شده است، همان‌گونه که زنی کافر همسرِ حضرت نوح بود. اگر تو به خانۀ شیخ منسوب نبودی، من اکنون تو را پاره‌پاره می‌کردم و نوح را از شرِ تو خلاصی می‌بخشیدم. برو دعا کن و سپاس‌گزار باش که سگِ این خانه‌ای، وگرنه من هم‌اکنون تو را می‌کُشتم».


درویشِ طالقانی آنگاه به میان کوچه و خیابان رفت، تا شاید خبری از شیخ خرقان به دست بیاورد. یک نفر به او گفت: «آن قطبِ دوران برای جمع‌آوریِ هیزم به کوه رفته است». مریدِ تیزهوش، به سرعت، برای یافتنِ شیخ، به سوی کوه رفت. در میانِ راه، دیو وسوسه‌هایی در دلِ او می‌افکند تا ماهِ حقیقت را در زیرِ غبارِ آن وسوسه‌ها پنهان کند؛ مرد با خود می‌اندیشید که چرا آن شیخ دین، در خانۀ خود، با چنین زنی، یار و همنشین شده است؟ نسناس کجا و امام النّاس کجا؟
هنگامی که این اندیشه‌ها به خاطرِ او خطور می‌کرد، او با شدّت تمام ذکر می‌گفت و به خداوند پناه می‌بُرد و به خود نهیب می‌زد: «اعتراض من بر شیخ نوعی کفر است. من چه کسی هستم که نفسِ من در برابر تصرّف‌های حق، راهِ اشکال و اعتراض در پیش می‌گیرد»؟ اما باز نفسِ او، بر اثرِ این آگاهی، حمله می‌کرد و درونِ او را تیره و تار می‌ساخت.

درویش در این خیالات بود که ناگاه دید که شیخِ نامدار از دور پدیدار شد. شیخ بارِ هیزمِ خود را بر پشتِ شیری غرّان گذاشته بود، خود بر روی پشتۀ هیزم، سوار شده بود و تازیانۀ او ماری بزرگ بود و با آن تازیانه شیر را را پیش می‌راند. چون شیخ، از دور، آن درویش را دید، خندید و گفت: «به سخنانِ شیطان گوش نده»! شیخ بزرگوار، با نورِ دل که بهترین راهنماست، از ضمیرِ درویش آگاهی یافت و همۀ آنچه را که در راه بر او رفته بود، به تفصیل برای او بازگفت، آنگاه دربارۀ مسألۀ «انکارِ همسرش» زبان به سخن گشود و چنین گفت: «اگر من چنین زنی را تحمل می‌کنم، به خاطرِ هوای نفس نیست. این سخن از خیالِ نفسِ توست و نباید در این مرحله توقف کنی. اگر من بارِ بدخوییِ این زن را صبورانه تحمل نمی‌کردم، هیچ‌گاه شیرِ نر برای من بیگاری نمی‌کرد».
بازنویسی به نثر از ایرج شهبازی
#ابوالحسن_خرقانی_و_همسرش
#داستانی_از_دفتر_ششم_مثنوی
#بردباری_و_حلم

کانال تلگرام دکتر ایرج شهبازی:

@irajshahbazi

 

  کششِ معشوق یا کوششِ عاشق؟ آفتابی در یکی ذره نهان قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى کانال تلگرام دکتر فاضلی سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کششِ معشوق یا کوششِ عاشق؟ نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۳٠

 


کششِ معشوق یا کوششِ عاشق؟
ایرج شهبازی

یکی از مسائلِ مهمی که دربارۀ عشقِ انسان به خدا وجود دارد، این است که آیا اساساً کوششِ عاشق در دست‌یابیِ او به مطلوبِ خود اصالت و اهمیت دارد، یا این‌که همه چیز به کششِ معشوق بستگی دارد؟ به نظر بزرگانی مانندِ حافظ، اگر کششِ معشوق نباشد، کوششِ عاشق به جایی نمی‌رسد و فایده‌ای ندارد. طبقِ این نظریه، کوششِ عاشق، در هیچ نقطه‌ای از سلوک، هیچ ارزشی ندارد و طنزِ ماجرا در این‌جاست که سالک با وجودآن‌که می‌داند کوشش او هیچ تأثیری در دست‌یابی به وصال محبوب ندارد، باید با همۀ وجود کوشش و تلاش کند! (دیوان حافظ، ص 244). اگر بپذیریم که «عشق کاری است که موقوف هدایت باشد» (همان، ص 180) و به تعبیر دیگر اگر قبول کنیم که عشق امری است «آن‌سری» که از سوی خدا شروع می‌شود و انسان هیچ نقشی در عاشق شدنِ خویش ندارد، بُن‌بستی گریزناپذیر را در پیش پای انسان‌ها قرار داده‌ایم. اگر فقط کشش معشوق اهمیت دارد و کوشش عاشق به جایی نمی‌رسد، پس سهمِ ما آدمیان در این میانه چیست؟ آیا باید فقط منتظر بمانیم تا همای عشق، هرگاه و هرطور که خودش بخواهد، سایه بر سر ما بگسترد؟ آیا ما هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم؟ آیا ما در این میانه منفعلِ محض‌ایم؟ آیا ما فقط پذیرنده و گیرنده‌ایم، یا این‌که ما نیز در فرایندِ عاشق شدنِ خویش می‌توانیم نقشی داشته باشیم؟ اگر همه چیز را به جذبۀ معشوق و هدایت او واگذار کنیم و هیچ‌گونه قانون‌مندی و نظمی در این میانه نبینیم، آیا سخن گفتن دربارۀ فضیلتِ عشق می‌تواند کمترین سودی داشته باشد؟ آیا نسبت همگان با دولتِ عشق یکسان است؟ آیا آنهاکه سال‌های دراز ریاضت کشیده‌اند، عبادت کرده‌اند و در خدمت به خلق رنج‌ها برده‌اند، با آنها که هیچ‌کاری برای تهذیب و تزکیۀ خود انجام نداده‌اند، در برخورداری از موهبت عشق برابرند؟ کسانی که در بابِ فضیلت عشق دادِ سخن می‌دهند و آن را درمانِ همۀ بیماری‌ها، راز آفرینش، درس مقصود از کارگاه هستی و گشایندۀ همۀ معماهای جهان می‌دانند و با این حال بر آن‌اند که آدمی هیچ اختیاری در عاشق شدن ندارد، ناخواسته خود و مخاطبان‌شان را در تناقضی شگفت‌آور گرفتار کرده‌اند که هیچ راهِ خلاصی برای آن قابل تصوّر نیست. تبلیغات برای امری به کلّی دسترس‌ناپذیر چه معنای معقولی دارد؟ حال ببینیم که نظرِ مولانا درموردِ این مسألۀ مهم چیست؟ از برخی از سخنانِ مولانا، در دیوان شمس و مثنوی شریف، مانند بیت‌های موردِ بحث، به نظر می‌رسد که مولوی نیز، مانند حافظ، اصل را بر «جذبه» و کششِ معشوق می‌گذارد و برای کوششِ عاشق اصالتی قائل نیست، امّا اگر مجموعۀ سخنانِ مولوی را در نظر بگیریم، به روشنی می‌توان دریافت که او اهمیتِ زیادی برای کوششِ انسان قائل است. درست است که مولوی هم توجه فراوانی به کششِ معشوق دارد و همه چیز را به ارادۀ او بازبسته می‌داند، بااین‌همه به نظرِ او ما می‌توانیم با مشقِ عشق و تمرینِ بندگی، خود را برای رسیدن به آستانۀ جذبه آماده کنیم. مولانا، با وجود همۀ سخنانی که درموردِ بیان‌ناپذیری عشق و بلندیِ آستانۀ آن دارد، به طور دقیق توصیه‌هایی دارد که می‌‌توان با استفاده از آنها خود را برای عاشق شدن آماده کرد؛ به عبارت دیگر ما می‌توانیم در فرایند عاشق شدن فعالانه شرکت کنیم و با کوشش و شوق و شور خود، مقدّمات عاشق شدنِ خویش را فراهم آوریم. به نظرِ مولوی، باید در آغازِ کار، با تکلّف و رنجِ فراوان، پیش رفت، تا جایی که عشق گوش ما را بگیرد و به سوی خود بکشد؛ بنابراین تلاش‌های تکلّف‌آمیزِ ما بی سودی نیستند:
یک دو گامى رو، تکلّف ساز خوش!            
عشق گیرد گوشِ تو، آن‌گاه کش  ‏
(همان د 5/ 2515)
علی‌رغمِ اینکه دیگر عارفان بر آن‌اند که عشق آمدنی است و نه آموختنی، مولوی به صراحت از «تعلیمِ عشق» سخن می‌گوید:
خـویش را تعـلیم کـن عشـق و نظـر!            
کآن بُوَد چون نقش فى جِرْمِ الْحَجَر  ‏
(همان د 5/ 3194)
مولوی، در بیت زیر، محبّت را نتیجۀ دانش می‌داند؛ ازاین‌رو به نظرِ او با دست‌یابی به نوع خاصی از دانش، می‌توان خود را برای دریافتِ موهبتِ محبّت آماده کرد:
از محبّت تلخ‌ها شیرین شود            
از محبّت مس‌ها زرّین شود
از محبّت دُردها صافى شود            
از محبّت دردها شافى شود
از محبّت مرده زنده مى‏کنند            
از محبّت شاه بنده مى‏کنند‏
این محبّت هم نتیجة دانش است            
کى گزافه بر چنین تختى نشست‏؟
دانشِ ناقص کجا این عشق زاد؟
عشق زاید ناقص، امّا بر جماد
(همان د 3/ 1533-1529)
و در بیتِ مهمِ زیر، «زهد» را شرطِ دست‌یابی به معرفت می‌داند:
جانِ شرع و جانِ تقوى عارف است             
معرفت محصولِ زُهْدِ سالِف است
زهد اندر کاشتن کوشیدن است
معرفت آن کِشت را روییدن است
(همان د 6/ 2091-2090)
بندگی کردن کاری است اختیاری و اکتسابی و از طریق بندگی کردن، می‌توان خود را برای عاشق شدن آماده کرد:

کانال تلگرام دکتر ایرج شهبازی:

@irajshahbazi

 

آفتابی در یکی ذره نهان قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى کانال تلگرام دکتر فاضلی سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آفتابی در یکی ذره نهان نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۳

آفتابی در یکی ذره نهان

مولانا یاران و شاگردان خود را به ریاضت هاى شاقّ مرتاضْ گونه فرا نمى خوانْد ، بلکه آنان را به آیین عشق و مهرورزى دعوت مى کرد .
بودا نیز در آغاز سلوک ، شش سال سخت ترین ریاضت ها را در دل جنگل هاى انبوه هندوستان تحمل کرد بطوریکه جز پوست و استخوانى از او باقى نمانده بود. با این حال به روشن بینى نرسید و دانست که راه رسیدن به حقیقت ، ریاضت هاى شاقّ نیست. و بعد ها در بیان
بى حاصل بودن آن اعمال گفت:"در آن شش سال گِرِه بر هوا مى زدم!" یعنى ریاضت هایش بى نتیجه بود.

ابوسعید هم پس از سال ها ریاضت هاى سخت گفت:  "در آن ریاضت ها نه تنها نفْسم تربیت نشد،بلکه قوى تر هم شد!  چون پیش خود مى گفتم این منم که سختى هاى ریاضت را تاب
 مى آورم!"
مولانا مى دانست که راه رسیدن به روشن بینى فقط در آیین عشق است ، نه در این ریاضت ها . عشق ، سوزاننده و گدازندهء هر ناخالصى است .
انسان قبل از آنکه عشقى پیدا کند ، فقط منِ خود را مى بیند ، و طبعاً چنین شخصى رفتارش بر پایهء ترس ها و محافظه کارى ها و منافع سطحى است . اما همینکه عشقى پیدا کند منِ خود را توسعه مى دهد و اشخاصِ دیگر را نیز منِ خود مى شمارد و همچون خویشتن دوستشان مى دارد ، چنانکه از پیشوایان بزرگوار
 ما رسیده است که : هل الدّین الّا الحبّ؟(آیا دین بجز عشق و مهرورزى است؟!)   و حضرت مسیح نیز در انجیل متّى فرمود:"همسایه خود را همچون خویشتن دوست بدار" ، بدینسان عشق باعث مى شود که حصارهاى ذهنى فرو ریزد و منِ انسان از زندان خودبینى رها گردد، و در وجودِ دیگران گسترش یابد تا بدانجا که با کلّ هستى یکى مى شود و عشقِ خود را به همهء موجودات نثار مى کند . کسى را نمى آزارَد و حتى راضى به آزار کسى هم نمى شود، چون آزارِ هرکس ، آزارِ خودِ اوست. از اینرو همه مخلوقات ، چه انسانها ، چه حیوانات و گیاهان از جانب او احساس امنیت
 مى کنند ، آب و خاک را آلوده
نمى کند ، به محیط زیست آسیب نمى رساند ، چون آسیب محیط زیست را آسیب به خود مى داند . هدف  مولانا اینست که آدمى به درجه اى از روشن بینى برسد که صلح ، دستورالعمل زندگى او باشد چنانکه فرمود :
من که صلحم دائماً با این پدر
این جهان چون جنّت اَستَم در نظر

قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى


کانال تلگرام دکتر کریم زمانی:


@SunofMawlana


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۳

قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى

 

 

مورچه ، دانه هایى بیشمار به
لانه اش مى برد و انبار مى کند. کوههء دانه ها  یک سوى است و مورچهء نحیف، سویى دیگر. و این ، تمثیل کسانى است که معلوماتى مى اندوزند ولى این معلومات، با وجودشان
 در نمى آمیزد و خُلق و خو و رفتار و کردارشان رنگ معرفت پیدا نمى کند. اما کِرم ابریشم روى برگ هاى درخت توت مى خزد و از آن مى خورَد و در کوتَه زمانى آن برگ ها را به رشته هاى زرّین و سیمین ابریشم تبدیل
 مى کند و از آن رشته ها، پیله اى مى سازد و در آن ، خلوت
 مى گزیند و پس از روزهایى چند، پیله را
 مى شکافد و بیرون مى آید. اما حالا او دیگر کِرم نیست ، پروانه است ! نمى خزد، پرواز مى کند! و این، نماد کسانى است که اندوخته هاى معرفتى در وجودشان جارى مى شود و رفتار و گفتار و کردارشان را تبدیل
 مى کند . و همین است فرایند سیر و سلوک !
مولانا دانسته هاى ذهنى و معلومات انتزاعى را به تنهایى ارزشمند
نمى داند:

علم چون بر تن زَنَد، بارى شود

بلکه این دانسته ها وقتى ارزش مى یابد که بذر فروبستهء
وجودمان را بشکفاند و برویاند :

علم چون بر دل زَنَد،یارى شود

از این رو عرفان مولانا را مى توان عرفانِ "شدن" یا عرفانِ صَیرورَت نامید . و این "شدن" وقتى رخ مى نماید که دانسته هاى معنوى ، اخلاق و رفتار ما را تلطیف و تصعید کند .
و این هرگز اتفاقى نیست که "شدن" و "گردیدن" یکى از پُر بسامد ترین محورهاى موضوعى آثار مولاناست ،  زیرا جهان بینى مولانا بر حرکت ، نو شدن و تبدیل،  استوار است .
مولانا میگوید شرط بینایى حقیقى ،شدن و گردیدن است ،
یعنى هر کس به رنگ دانسته هاى معنوى خود در آید به روشن بینى رسیده است :

پس قیامت شو، قیامت را ببین
دیدن هرچیز را شرط است این

            همچنین مى گوید آدمى هنگامى به زیبایى حقیقى
مى رسد که خود را با اخلاق بَرین زیبا کند :

چون شدى زیبا، بدان زیبا رسى
تا رهانَد روح را از بیکسى


کانال تلگرام دکتر کریم زمانی:


@SunofMawlana

 

کانال تلگرام دکتر فاضلی سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کانال تلگرام دکتر فاضلی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱


🎵فایل صوتی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان

🔶 بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی بر مبنای سیاست های خوانا و نویسا شدن مردم🔶

✅ دانشگاه تربیت مدرس، 19 دی ماه 95
✅حجم فایل: 145MB، زمان: 1 ساعت و 45 دقیقه

🔵دکتر فاضلی در ابتدای صحبت های خود، کتابخانه عمومی را فضایی همگانی (متعلق به همه گروه های اجتماعی) می داند که هدفش ارتقای توانش های فرهنگی مردم است. به اعتقاد دکتر فاضلی، کتابخانه عمومی، پدیده ای مدرن است و با کتابخانه های دوران پیشامدرن متفاوت است. در ایران نیز، کتابخانه های عمومی،  محصول دوران مدرن، یعنی دوره ناصری به بعد هستند. در فرایند شکل گیری و تغییر کتابخانه های عمومی ایران، می توان سه نقطه عطف را شناسایی کرد:

✅شکل گیری دولت مدرن و پیدایش کتابخانه های عمومی: در این دوران، دولت های مدرن کتابخانه های عمومی را با چند هدف اصلی توسعه دادند:

🔻شکل دادن هویت ملی در رابطه دولت- ملت
🔻شکل دادن حافظه جمعی، یعنی المان های یادآورشهری، که لازمه شکل گیری سوژه مدرن است.
🔻پرورش سوژه مدرن خوانا و نویسا
🔻تقویت دموکراسی از راه دسترسی همگانی به امکانات شهری از جمله کتابخانه ها

✅ انقلاب اسلامی و توسعه کتابخانه های عمومی: با وقوع انقلاب اسلامی، با توجه به ایدئولوژی اسلامی و جایگاه «کتاب و قلم» در اندیشه اسلامی،  فرایند شکل گیری و توسعه کتابخانه های عمومی ادامه یافت. این امر بویژه در روستاها موثر بود و توانست جمعیت «خوانا و نویسایی» پرورش دهد که بسیاری از آن ها، امروزه بعنوان روشنفکران و نویسندگان دانشگاهی در حال فعالیت هستند.

✅ انقلاب ارتباطی و  تغییر کتابخانه های عمومی: امروزه، با ظهور تکنولوژی های ارتباطی و دیجیتالی، دسترسی جامعه به کتاب های الکترونیکی و انبوهی از اطلاعات تسهیل شده است. در این شرایط،  باید درمحتوا و کارکرد کتابخانه های عمومی تغییراتی ایجاد شود تا این کتابخانه ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. برای این تغییر، می توان راهکارهای زیر را در پیش گرفت:

🔻ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز مردم توسط کتابخانه های عمومی، مثل برگزاری کارگاه های آموزشی، خدمات دسترسی به اینترنت، فیلم ها و رسانه های تصویری
🔻توجه به جغرافیای فرهنگی محله: یک سیاست ایدئولوژیک کلی برای مدیریت کتابخانه های عمومی امروزی، ناکارآمد است. محتوا و کارکرد هر کتابخانه باید براساس ویژگی های فرهنگی محله و ساکنان آن، تاریخ، امکانات و محدودیت های آن تعیین شود.
🔻توجه به علایق و نظرات مردم در تهیه کتاب ها و منابع کتابخانه
🔻واگذاری امور اجرایی و مدیریت کتابخانه های عمومی به مردم محله

 

کانال تلگرام دکتر نعمت ا... فاضلی:

@DrNematallahFazeli

سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی

دکتر سیدجواد میری

                                                                                                                                                                                      در این گفتگو من به سخنان دکتر سید جواد طباطبایی در نشست "ایران همین جاست که ایستاده ایم" نقدهایی وارد کرده ام و گفته ام "ایران اینجا که ما هم ایستاده ایم نیز هست" و از قضا این واژه "نیز" خیلی کلیدی است و ما را در فهم آینده ایران که با تنوع و سیاستگزاریهای تنوع آفرین میتواند به بالندگی دست یابد ربط وثیقی دارد. نکته دیگر نقد طباطبایی به روشنفکری دینی بویژه دکتر شریعتی است که به نظر میآید طباطبایی عامدا "امر بازگشت" را تقلیل میدهد به مفهوم ارتجاعی برگشت. در این مصاحبه من تلاش کردم با نگاهی از منظر جامعه شناسی به نقد گفتار دکتر طباطبایی بپردازم

 

 در گفتگوی نخست من که در تاریخ 17 دیماه بود به نقد سید جواد طباطبایی  درباره دکتر شریعتی پرداختم و در این گفتگوی دوم که به تاریخ 19 دیماه است من به سخنان دکتر سید جواد طباطبایی در نشست اخیر ایشان در باب جلال آل احمد نقدهایی وارد کرده ام و  ابتدا این پرسش را مطرح نموده ام که "غربزدگی" را چگونه باید قرائت کرد؟ به نظر من مشکل آقای طباطبایی این است که تمایز مفهومی بین "خوانش" یک متن و "خواندن" یک کتاب قائل نشده و همین باعث گردیده از فهم جلال آل احمد باز بماند. به زبان دیگر, خوانش یک متن یعنی دیدن متن در سنت فکری و پرسش اینجاست که آل احمد در چه سنتی قرار گرفته؟

کانال تلگرام دکتر سیدجواد میری:

@seyedjavadmiri

 

هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

هرگز هرگز هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید

 دانشمندان در امریکا سالها قبل با نسلی از دختران مواجه شدند که رفتارشان نشان از مورد تجاوز گرفتن در کودکیشان داشت. در حالی که هیچ تجاوزی صورت نگرفته بود. نتایج نشان داد تمام این دختران در کودکی سنگ صبور مادرانشان بودند. یعنی به روح و روان کودک تجاوز شده بود. هرگز بدی کسی خصوصا همسرتان را به کودکان نگویید. این مصداق بارز تجاوز به کودک است.

بخشی از گفتگوی دکتر هلاکویی در برنامه رازها و نیازها.

کانال تلگرام دکتر مهرنوش هدایتی:

@adibancenter

ادیبان سنتر

دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95)

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

🌀بازی "من لیاقتتو ندارم"🌀

❌تو حقت خیلی بیشتر از منه. من اذیتت میکنم، تو خیلی خوبی و من لیاقتتو ندارم که این رابطه رو ادامه بدم.

❗️ بازی "من لیاقتتو ندارم" مدتی ست خیلی شایع شده است. بسیاری از کسانی که به هر دلیل از رابطه خسته شده اند و نمیخواهند ادامه بدهند و از طرفی می خواهند روشنفکر به نظر برسند و آدم خوب داستان باشند وارد این بازی می شوند. با تمام کردن رابطه به این شکل هم جایی برای اعتراض طرف مقابل نمیگذارند و هم احساس عذاب وجدان کمتری می کنند.

⭕️ در رابطه کسی در مورد دیگری نه حق دارد و نه باید تصمیم بگیرد. اینکه تو لیاقت من را داری یا نداری و اینکه من را اذیت میکنی یا نمیکنی، به خودم مربوط است. قوی باش و پای تصمیمت محکم باش و بگو من را نمی خواهی اما با من بازی "من لیاقت تو را ندارم" را نکن.

✏️نگارش "دکتر فریبرز استیلایی"

کانال تلگرام مهرنوش هدایتی:

@adibancenter

حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

حکمتی لقمانی از افسون  کرم خرس پشمالوی قطبی

در مناطق مجاور قطب کرمی است که در میان کرم ها بالاترین عمر را دارد . ۱۴ سال !
شگفت آنکه این کرم چهارده سال پی در پی در مقام کرم بودن باقی می ماند هر سال در زمستان در زیر تخته سنگی یا چوب درختی در یخبندان قطب به خواب زمستانی می رود و در بهاران و آب شدن یخ بدنش دوباره زنده می شود و این فرایند ۱۴ سال به طول می انجامد .
سرانجام در پایان سال چهاردهم اتفاقی شگرف و شگفت می افتد و آن کرم تبدیل به پروانه ای زیبا می شود آن هم فقط و فقط برای یک هفته !
حکایت انسانهای بزرگ و خودشکوفا را نیز می توان از این منظر نگریست که هر ساعت و روز و ماه و سال برای کامل کردن تابلوی شور انگیز انسانیت و پاکی و نور می کوشند تا از مرحله کرمی به ساحت پروانگی دست یازند و چه زیباست زندگی که طریق پروانه شدن را انتخاب کرده است . و زنهار !  

 از آدمیانی که زندگی را تفسیری جز تداوم  ملال آور طریق کرم بودن  نمی دانند .
پس یاران پروانه سان من :

تا کی چو کرم پیله بر دور خود تنیدن 🌺پروانه شو که باید از این قفس رهیدن🌺

عبدالمهدی مستکین

لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح (ع ) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

 

لقمه ای لقمانی از حضرت مسیح ع


حضرت عیسی ع در کوهی می
 گذشت ؛جاهلان و جهودان او را دشنام می گفتند و عیسی در حق ایشان به مهر دعای خیر می کرد ؛یکی گفت :ای مسیح ایشان دشنام می گویند و تو دعایشان می کنی !
فرمود:هر کس از سرمایه خود خرج میکند ؛
و سرمایه من چیزی جز مهر و محبت و دعای خیر نیست !🌺

شیخ اجل سعدی بر بنیاد همین آموزه حضرت مسیح می فرماید :

یکی را چو سعدی دلی ساده بود
که با ساده رویی در افتاده بود
جفا دیدی از دشمن سخت گوی
ز چوگان سختی بخستی چو گوی
یکی گفتش آخر تو را ننگ نیست خبر زین همه سیلی و سنگ نیست

و پاسخ شگرف سعدی کین ستیز !

🌺بگفتا دلم خانه مهر یار است و بس 🌺
🌺از او می نگنجد در او کین کس🌺

و درود بر انسان هایی که مسیح وار دیو سیاه و سرکش  کینه را با نور مهر و محبت یزدانی لگام و مهار می زنند. 💐
وچه زیبا خردمند طوس
می فرماید :🌹
بنه کینه و دور باش از هوا
مبادا هوا بر تو فرمانروا 💐

تولد پیامبر مهر و نیکی حضرت عیسی مسیح ع مبارک 🌺🌺🌺

عبدالمهدی مستکین

ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
لقمه ی لقمانی دکتر مستکین نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

لقمه ی لقمانی پنجم :
اندر نکوهش  چاپلوسی

به همان سان که گربه از نوازش و خارش کمر و گورده اش سرمست می شود ؛ انسانهای خوگیر به تعریف و تمجید نیز به تدریج  سرمست تکبر و خودپسندی می شوند !

نقل است است که بایزید بسطامی شبی نفس خود را به خواب دید پر از فربهی و فروغ و گلگونی !
پرسید تو کیستی ؟گفت ای بایزید چگونه مرا نشناسی ؟! من نفس تو هستم !
پرسید تو چگونه نفس من باشی ؟! در حالیکه  من سال هاست آهنگر نفس خویشم در کوره ریاضت ؛بر سندان مزمت به پتک ملامت تو را می کوفتم تا زخود آینه ساختم !
پس تو چگونه  من باشی ؟!

پاسخ نفس شگرف است :

گفت بدان سبب که خلق تو را مستمر تعریف و تمجید می کنند و مرا بس خوش  آید !

محصول کار چاپلوسان و ریاکاران و متملقان چیزی جز پرورش انسانهای متکبر و مغرور و خودشیفته نیست !
هر فرعونی در جهان هامانی در کنار داشته است ! و کار هامانان چاپلوس دمیدن در بادکنک کبر و  غرور و خود پسندی و سرمستی فرعونیان است !
به قول فرزانه بلخ :
هر که را مردم سجودی می کنند /زهرها در جان او می آکنند /

کار چاپلوسان تولید زهر است و این زهر از سم کشنده ترین مارها و افعی ها هم سهمگین تر است .
 
شیخ اجل سعدی در قطعه ای زیبا اینگونه به ما حکمتی کاربردی  می آموزد :
از صحبت دوستی برنجم /
 کاخلاق بدم حسن نماید /
عیبم هنر و کمال بیند /
خارم گل و یاسمن نماید /
کو دشمن شوخ چشم ناپاک /
تا عیب مرا به من نماید /

  امام سجاد ع دعایی بس لطیف دارد می فرماید :
خدایا هر چه مرا نزد مردم عزیز می نمایی مرا نزد خویش خفیف فرما !
تا گرفتار عحب و تکبر و غرور نگردم !!

مراقب تعریف های گزاف
 و تمجیدهای ملال آور باشیم.

عبدالمهدی مستکین
 

ز سعدی ستان تلخ داروی پند قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ز سعدی ستان تلخ داروی پند نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

🌹اگر شربتی بایدت سودمند
ز سعدی ستان تلخ داروی پند 🌹

به لطف باری تعالی سلسله نشست های  🌺 سعدی در آیینه زندگی و بالندگی 🌺
از هفته آینده ۱۲ دی ماه ۱۳۹۵
ساعت ۱۴ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود .

شوق است در جدایی و جور است در نظر 🌺
هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم 🌺
سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند 🌺
چندان فتادند که ما صید لاغریم 🌺
 
حضور در بزمگاه سعدی بی درهم و دینار و لیک به شوق دیدار 💐

لقمه های لقمانی

استاد عبدالمهدی مستکین

قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱

قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى

مولانا یاران و شاگردان خود را به ریاضت هاى شاقّ مرتاضْ گونه فرا نمى خوانْد ، بلکه آنان را به آیین عشق و مهرورزى دعوت مى کرد .
بودا نیز در آغاز سلوک ، شش سال سخت ترین ریاضت ها را در دل جنگل هاى انبوه هندوستان تحمل کرد بطوریکه جز پوست و استخوانى از او باقى نمانده بود. با این حال به روشن بینى نرسید و دانست که راه رسیدن به حقیقت ، ریاضت هاى شاقّ نیست. و بعد ها در بیان
بى حاصل بودن آن اعمال گفت:"در آن شش سال گِرِه بر هوا مى زدم!" یعنى ریاضت هایش بى نتیجه بود.

ابوسعید هم پس از سال ها ریاضت هاى سخت گفت:  "در آن ریاضت ها نه تنها نفْسم تربیت نشد،بلکه قوى تر هم شد!  چون پیش خود مى گفتم این منم که سختى هاى ریاضت را تاب
 مى آورم!"
مولانا مى دانست که راه رسیدن به روشن بینى فقط در آیین عشق است ، نه در این ریاضت ها . عشق ، سوزاننده و گدازندهء هر ناخالصى است .
انسان قبل از آنکه عشقى پیدا کند ، فقط منِ خود را مى بیند ، و طبعاً چنین شخصى رفتارش بر پایهء ترس ها و محافظه کارى ها و منافع سطحى است . اما همینکه عشقى پیدا کند منِ خود را توسعه مى دهد و اشخاصِ دیگر را نیز منِ خود مى شمارد و همچون خویشتن دوستشان مى دارد ، چنانکه از پیشوایان بزرگوار
 ما رسیده است که : هل الدّین الّا الحبّ؟(آیا دین بجز عشق و مهرورزى است؟!)   و حضرت مسیح نیز در انجیل متّى فرمود:"همسایه خود را همچون خویشتن دوست بدار" ، بدینسان عشق باعث مى شود که حصارهاى ذهنى فرو ریزد و منِ انسان از زندان خودبینى رها گردد، و در وجودِ دیگران گسترش یابد تا بدانجا که با کلّ هستى یکى مى شود و عشقِ خود را به همهء موجودات نثار مى کند . کسى را نمى آزارَد و حتى راضى به آزار کسى هم نمى شود، چون آزارِ هرکس ، آزارِ خودِ اوست. از اینرو همه مخلوقات ، چه انسانها ، چه حیوانات و گیاهان از جانب او احساس امنیت
 مى کنند ، آب و خاک را آلوده
نمى کند ، به محیط زیست آسیب نمى رساند ، چون آسیب محیط زیست را آسیب به خود مى داند . هدف  مولانا اینست که آدمى به درجه اى از روشن بینى برسد که صلح ، دستورالعمل زندگى او باشد چنانکه فرمود :
من که صلحم دائماً با این پدر
این جهان چون جنّت اَستَم در نظر

قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى

آفتابی در یکی ذره نهان

فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۱٩

فهرست کتابهای فارسی کتابخانه مرکزیپژوهشگاه علوم انسانی(سری جدید)

شماره کنگره

عنوان - پدیدآور - وضعیت نشر

PJA‎ ۳۱۱۲‎ /د‎۹‎ ک‎۲

[دیوان]

دیوان فاطمة الزهراء/ اعداد حیدر کامل، محمد شراد حسانی.- بیروت: دار و مکتبة الهلال؛ دار البحار، ‎۲۰۰۹م=‎۱۳۸۸.

PJA‎ ۲۹۲۲‎ /د‎۹‎ هـ‎۹

[دیوان]

دیوان الشنفری: و مختارات من شعر السلیک بن السلکة و عمرو بن براق/ قدم له و شرحه صلاح الدین الهواری.- بیروت: دار و مکتبة الهلال؛ دار البحار، ‎۲۰۱۱م=‎۱۳۹۰.

PJA‎ ۳۳۱۳‎ /د‎۹‎  هـ‎۹

[دیوان]

دیوان وضاح الیمن/ قدم له و شرحه صلاح الدین الهواری.- بیروت: دار و مکتبة الهلال؛ دار البحار، ‎۲۰۱۱م=‎۱۳۹۰.

BP‎ ۲۰۵‎ /۲ /ص‎۷‎ ت‎۸

تلخیص الادلة لقواعد التوحید/ تالیف ابی اسحاق ابراهیم بن اسماعیل الصفار البخاری؛ تحقیق انجیلیکا برودرسن.- بیروت: المعهد الالمانی للابحاث الشرقیة، ‎۱۴۳۲ق=‎۲۰۱۱م=‎۱۳۹۰.

BP‎ ۱۵۵‎ /۷ /الف‎۲‎ و‎۲

الواضح فی اصول الفقة/ لابی الوفاء علی بن عقیل بن محمد بن عقیل الحنبلی البغدادی الظفری؛ حققه و قدم له و علق علیه جورج المقدسی.- بیروت: المعهد الالمانی للابحاث الشرقیة، ‎۱۴۳۱ق=‎۲۰۱۰م=‎۱۳۸۹.

BP‎ ۲۴۲‎ /الف‎۲‎ ب‎۴

بدءالاسلام و شرائع‌الدین/ تالیف ابن‌سلام الاباضی؛ تحقیق فیرنر شوارتس، سالم بن یعقوب.- بیروت: المعهد الالمانی للابحاث الشرقیة، ‎۱۴۳۰ق=‎۲۰۱۰م=‎۱۳۸۹.

PIR‎ ۷۹۶۳‎ /ر‎۳۸‎ آ‎۸ ۱۳۸۸

آواز کشتگان/ رضا براهنی.- تهران: نگاه، ‎۱۳۸۸.

HD‎ ۵۸‎ /۷ /گ‎۴‎ ر‎۷ ۱۳۹۴

رفتار سازمانی/ نوشته‌ی ریکی گریفین، گریگوری مورهد؛ ترجمه سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده.- تهران: مروارید، ‎۱۳۹۴.

BP‎ ۲۸۶‎ /ک‎۲۶‎ ب‎۹

بنیاد عرفان برتر/ یحیی کبیر.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ‎۱۳۸۸.

BP‎ ۲۶‎ /م‎۳‎ ز‎۹

زنان پیامبر اکرم (ص) و زنان با پیامبر اکرم (ص)/ تالیف مرضیه محمدزاده.- تهران: امیرکبیر، ‎۱۳۹۵.

HF‎ ۵۵۴۹‎ /۵ /ن‎۹‎ س‎۷

مدیریت منابع انسانی/ اسفندیار سعادت.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۴.

 

 

دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۱٥

 

دکلمه زیبای خانم شهره انصاری در هفته پژوهش

به نام پروردگار دانش و قلم

 

و با سپاس از سهراب سپهری

من پژوهشگر هستم

 

من پژوهشگر هستم

در محل کارم

 اسم من همکار است

و برای شاگردانم

استاد

اما

چه اهمیت دارد القاب؟

من پژوهشگرهستم

 

من به  طعم قهوه معتادم

و به عطرخوش کاغذکاهی

و تفرجگاهم

هر روز

قفسی پرشده از حجم کتاب است

من پژوهشگر هستم

ظاهرم آرام است

اما

ابتلای دایم

به دل آشوبه ی مزمن دارم:

ارتقای رتبه

و چرا یادم نیست

از چه تاریخی؟

شاید عمری است

قرص تکرارم را باید هر روز

سر ساعت بخورم:

صبح و ظهر و شب

اما دل من گاهی

ناپرهیزی می خواهد

مثلا

عینکم را بردارم از چشمم

تابفهمم بعدتکرار

عجب حجم عظیمی دارد

و چه اندازه

وحشتناک است

دل من گاهی

 ناپرهیزی می خواهد

مثلا پنجره را باز کنم

 گوش بسپارم

به صدای آواز بلبل

که پس از مرگ

پیچک های ترد و جوان

گم شده است

 

یا دلم می خواهد گاهی

بی بهانه

به خیابان بروم

ساده باشم

و تبسم را تقسیم کنم

و نپرسم که چرا این مردم

دلشان مثل انار کال است

دانه های دلشان

پیدا نیست

من پژوهشگر هستم

و دلم می خواهد

که کتابی بنویسم

تا به جای نقطه

پر از روزنه ی نور و رهایی باشد

سطرهایش را همازپسدیواراتاقکارم

بکشم

تا کوچه

تا بازار

من پژوهشگر هستم

اما گاهی

دل من می خواهد

این همه  کاغذ را

بسپارم به نسیم

و میان خنکای یک صبح

نفسی تازه کنم

من پژوهشگر هستم

و دلم می خواهد

که تورق کنم از نو

رف آثار کهن را

اما این بار

با نگاهی از جنس اشراق

و نمانم در واماندگی

صدر و عجز

سجع و تضاد

 

ودلم می خواهد

مثل مولانا

بدمم در نی جان:

نت آوازحقیقت را

بنوازم

در پرده ی شور

 

 

و دلم می خواهد

ساقی و حافظ و من

کاسه یک کاسه کنیم

تا به رندی بدریم

پرده ی هرچه ریا

هرچه سکوت

من پژوهشگر هستم

من پژوهشگر هستم

و دلم می خواهد

شعر نو را

از نو

نقد و تحلیل کنم

تا بیابم این بار

ردی از واقعه ی موعودی

که همین نزدیکی است

ودلم

کار کارستان می خواهد

تا «کتاب کوچه»

پر از نان و تبسم بشود

 

من پژوهشگر هستم

اما گاهی مجبورم

گیره ی کاغذ را

بزنم گوشه ی لب

تا صدایم را

یک شب

باد

با خود نبرد

 

من پژوهشگر هستم

من پژوهشگر هستم

و

دلم می خواهد

که کتابی بنویسم روزی

واژه هایش همه

بی ابهام

بی تردید

جمله هایش پر آگاهی ناب

من پژوهشگر هستم

 فکرمن

 سمفونی ای است

سازهایش همگی از

 خرد ناب

اما

دل من می خواهد گاهی

سازفکرمرا

ناکوک کنم

بزنم زخمه به تنبور دلم

بشمارم تک تک

زخمهایش را

من پژوهشگر هستم

خسته ام

اما

دلخوشی هایم کم نیست

دل من قرص است

به خدایی که همین نزدیکی است

و به سوگند عظیمش

به قلم

خسته ام

اما

دل من قرص است

و به خود می گویم با لبخند:

تا قلم هست

 زندگی باید کرد

من پژوهشگر هستم

 

                                                                                        شهره انصاری

                                                                                     آذر ماه 95

 

  عبدالمهدی مستکین سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
عبدالمهدی مستکین نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۸

سخنرانی عبدالمهدی مستکین درباره شناسایی دیوهای درون و ...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/۸

سری جدید لیست کتابهای فهرست شده کتابخانه مرکزی (8دی ماه 95)

شماره کنگره

عنوان - پدیدآور - وضعیت نشر

PJ‎ ۶۱۵۱‎ /ش‎۲‎ ض‎۲

ظاهرة الاتساع فی النحو العربی/ تالیف حسن محمود شبانة.- عمان: دارالفتح للدراسات و النشر، ‎۲۰۱۱م=‎۱۴۳۲ق=‎۱۳۹۰.

DSR‎ ۴۰۳‎ /ع‎۶ ۱۳۹۳

عصر ساسانی (ایده ایران)/ تالیف [صحیح : ویراستاران] وستا سرخوش کرتیس و سارا استوات؛ ترجمه محمدتقی ایمان‌پور، کیومرث علی‌زاده.- مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ‎۱۳۹۳.

PJA‎ ۲۰۲۸‎ /ع‎۲‎ ع‎۸

علم المعانی/ عبدالعزیز عتیق.- بیروت: دار النهضه العربیه.

B‎ ۳۱۱۳‎ /ش‎۲ ۱۳۹۳

غروب بتان، یا، چگونه می‌توان با پتک فلسفه نگاشت/ فریدریش نیچه؛ ترجمه مسعود انصاری؛ با نوشتاری از عبدالرحمن بدوی.- تهران: جامی، ‎۱۳۹۳.

PIR‎ ۸۴۶۴‎ /م‎۸‎ ف‎۴

فرهنگ تحلیلی آثار داستان نویسان گیلان ۱۲۸۸- ۱۳۸۸/ بهزاد موسایی.- رشت: فرهنگ ایلیا، ‎۱۳۹۴.

PN‎ ۶۱۵۱‎ /الف‎۶‎ ف‎۴ ۱۳۹۴

فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها/ محمدرضا اصلانی (همدان).- ویراست ‎۲.- تهران: مروارید، ‎۱۳۹۴.

BP‎ ۱۰۹‎ /غ‎۴‎ ف‎۷ ۱۳۹۱

فقه‌الحدیث و روش‌های نقد متن/ نگارنده نهله غروی نائینی، با همکاری کمال صحرایی اردکانی.- ویراست ‎۲.- تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی، ‎۱۳۹۱.

B‎ ۸۲۴‎ /۶ /پ‎۲‎ ف‎۸۲

فلسفه تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد؛ نظریه‌ها و کاربردها/ علی پایا.- تهران: طرح نقد، ‎۱۳۹۵.

B‎ ۱۷۳‎ /ن‎۹‎ س‎۹ ۱۳۸۹

سیر حکمت در یونان (فلسفه در عصر تراژیک یونانیان)/ فریدریش نیچه؛ ترجمه مجید شریف.- تهران: جامی، ‎۱۳۸۹.

BD‎ ۲۳‎ /هـ‎۲‎ ف‎۸ ۱۳۹۰

فلسفه فلسفه/ اثر مارتین هایدگر؛ ترجمه غ. م.اخلاقی.- تهران: کتابسرا، ‎۱۳۹۰.

GE‎ ۴۲‎ /ب‎۹‎ ف‎۸

فلسفه و محیط زیست: مبانی فلسفی ملاصدرا و فرانسیس بیکن در حوزه اخلاق زیست محیطی/ محمد بیدهندی، علی کرباسی‌زاده، محسن شیراوند.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۴.

سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سخنرانی ایرج شهبازی با موضوع مثنوی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٦


سخنرانی دکتر #ایرج #شهبازی، با موضوع؛ مبانی چندصدایی در #مثنوی؛ 30 آذر 95
🍀 🌴 🍀
@ihcss

خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی

بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی

خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی(سری 3)

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٥


🍁🌿🍁

تو مگو همه به جنگ اند و زِ صلح من چه آید

تو یکى نِه اى،هِزارى، تو چراغ خود  برافروز

✅قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى:

عارفان ، زبان شعر را براى ابلاغ پیام خود برگزیده اند ، زیرا  شعر، عالیترین زبان بشرى است .
اگر عارفان و صوفیان در افق ادبیات فارسى طلوع نمى کردند، ادبیات فارسى بس نحیف و مسکین ظاهر مى شد، زیرا که قرن ها ادبیات فارسى جز مدح شاهان و شرح جنگ ها و شکارها و توصیف باده گُسارى آنان و مشتى موعظه هاى تکرارى و کلیشه اى چیزى در چنته نداشت.

سنایى ، #عطار ، مولانا و نیز حافظ ، #سعدى و ناصر خسرو ، شعر را وسیله اى ساختند براى بیان حقایق هستى و دردهاى بشرى و راه رهایى انسان ها از بن بست هاى جانکاه زندگى .
خصوصاً مولانا و ناصر خسرو که اشعارشان هرگز به مدح آلوده نشد .
البته این بزرگان را نباید صرفاً در جنبه ادبى شان منحصر کنیم . آنان فقط زیبا سخن نگفته اند، بلکه حقایق را در جامهء ادبیات عرضه کرده اند ، و الّا زیبایى هاى عارى از حقیقت ، امکان ندارد جاودانه بماند ، به قول #مولانا :
درد چون نیست چه حاصل که سخن رنگین است!
استاد کریم #زمانى

تلگرام:🍀🌴🍀
@ihcss

خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی

بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی

 

تجلیل از استاد زمانی با دسته گل در پایان کلاس هایش

بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی(سری 3) خیابان دکتر صادق آیینه‌وند

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱٠/٥

مولانا یاران و شاگردان خود را به ریاضت هاى شاقّ مرتاضْ گونه فرا نمى خوانْد ، بلکه آنان را به آیین عشق و مهرورزى دعوت مى کرد.


بودا نیز در آغاز سلوک ، شش سال سخت ترین ریاضت ها را در دل جنگل هاى انبوه هندوستان تحمل کرد بطوریکه جز پوست و استخوانى از او باقى نمانده بود. با این حال به روشن بینى نرسید و دانست که راه رسیدن به حقیقت ، ریاضت هاى شاقّ نیست. و بعد ها در بیان بى حاصل بودن آن اعمال گفت:"در آن شش سال گِرِه بر هوا مى زدم!" یعنى ریاضت هایش بى نتیجه بود.

ابوسعید هم پس از سال ها ریاضت هاى سخت گفت:  "در آن ریاضت ها نه تنها نفْسم تربیت نشد،بلکه قوى تر هم شد!  چون پیش خود مى گفتم این منم که سختى هاى ریاضت را تابمى آورم!"
مولانا مى دانست که راه رسیدن به روشن بینى فقط در آیین عشق است ، نه در این ریاضت ها . عشق ، سوزاننذه و گدازندهء هر ناخالصى است .


انسان قبل از آنکه عشقى پیدا کند ، فقط منِ خود را مى بیند ، و طبعاً چنین شخصى رفتارش بر پایهء ترس ها و محافظه کارى ها و منافع سطحى است . اما همینکه عشقى پیدا کند منِ خود را توسعه مى دهد و اشخاصِ دیگر را نیز منِ خود مى شمارد و همچون خویشتن دوستشان
 مى دارد ، چنانکه از پیشوایان بزرگوار ما رسیده است که : هل الدّین الّا الحبّ؟(آیا دین بجز عشق و مهرورزى است؟!)   و حضرت مسیح نیز در انجیل متّى فرمود:"همسایه خود را همچون خویشتن دوست بدار" ، بدینسان عشق باعث مى شود که حصارهاى ذهنى فرو ریزد و منِ انسان از زندان خودبینى رها گردد، و در وجودِ دیگران گسترش یابد تا بدانجا که با کلّ هستى یکى مى شود و عشقِ خود را به همهء موجودات نثار مى کند .

 کسى را نمى آزارَد و حتى راضى به آزار کسى هم نمى شود، چون آزارِ هرکس ، آزارِ خودِ اوست. از اینرو همه مخلوقات ، چه انسانها ، چه حیوانات و گیاهان از جانب او احساس امنیتمى کنند ، آب و خاک را آلوده نمى کند ، به محیط زیست آسیب نمى رساند ، چون آسیب محیط زیست را آسیب به خود مى داند . هدف  مولانا اینست که آدمى به درجه اى از روشن بینى برسد که صلح ، دستورالعمل زندگى او باشد چنانکه فرمود :
من که صلحم دائماً با این پدر
این جهان چون جنّت اَستَم در نظر

قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى

خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی

بخش خواندنی از سخنان استاد کریم زمانی

لیست عنوان کتابهای جدید کتابخانه مرکزی آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتاب های فهرست نویسی شده پژوهشنامه زنان آیا می دانید؟! لیست کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (سری جدید) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی(سری 3) خیابان دکتر صادق آیینه‌وند فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر لیست کتابهای فارسی فهرست شده کتابخانه مرکزی پژوهشنامه زنان اندیشه های آیت الله علامه حاج میرزا خلیل کمره ای تکمیل همایون: آیینه وند رکنی برای مورخان ایرانی بود استاد بدیع‌الزمان فروزانفر دکتر محمد معین مجموعه داستان به کی سلام کنم؟ رهی معیری عناوین کتابهای جدید کتابخانه مرکزی (10 اردیبهشت96) تصویری از پژوهشگاه در 30 فروردین 96
کلمات کلیدی وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (٦٦) پژوهشگاه علوم انسانی (۳٤) وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱٦) کتاب (۱٥) کتابخانه (۱۱) وبلاگ پژوهشگاه علوم انسانی (۱۱) پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (٩) پزوهشگاه علوم انسانی (۸) ihcsacir (۸) پژوهشگاه علوم انسانی wwwihcsacir (۸) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (۸) ایرج شهبازی (۸) عبدالمهدی مستکین (٧) پژوهشگاه (٦) علوم انسانی (٥) institute for humanities and cultural studies (٥) کریم مجتهدی (٤) دکتر کریم مجتهدی (٤) تحقیق (٤) مهرنوش هدایتی (٤) صادق آئینه‌وند (٤) کانال تلگرام (۳) صادق آئینه وند (۳) کتاب های جدید (۳) ناصر تکمیل همایون (۳) استاد کریم زمانى (۳) آفتابی در یکی ذره نهان (۳) پژوهشنامه زنان (۳) مولانا (۳) فلسفه (۳) پورتال جامع علوم انسانی (۳) حمید رضا آیت اللهی (۳) تصاویر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۳) پژوهشگاه wwwihcsacir (۳) wwwihcsacir (۳) کتابخانه مرکزی (۳) حمیدرضا آیت اللهی (۳) حمیدرضا آیت‌اللهی (۳) قاسم پورحسن (٢) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (٢) دکتر رضا داوری اردکانی (٢) دکتر مهدی گلشنی (٢) رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (٢) مرکز تحقیقات امام علی (ع) (٢) ihcs (٢) بازگشت فوکو از هایدگر به نیچه (٢) دکتر صادق آئینه‌وند (٢) پذیرش دانشجو (٢) مهدی گلشنی (٢) دکتر مجتهدی (٢) پژوهشکده زبانشناسی (٢) آمار پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف (٢) رضا داوری اردکانی (٢) فبک فلسفه برای کودکان (٢) پژوهشگاه علوم (٢) فاطمه پیرا (٢) تکمیل همایون (٢) ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (٢) فبک (٢) آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (٢) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی+آدرس (٢) احد فرامرزقراملکی (٢) زنان (٢) شریعتی (٢) فرهنگ (٢) مقاله (٢) نیچه (٢) شرق و غرب (٢) شهید مطهری (٢) عماد افروغ (٢) روحانی (٢) کتابهای جدید (٢) پژوهش (٢) ابن سینا (٢) دل به دل راه داره (٢) دکتر میری (٢) هایدگر (٢) کتاب خانه (٢) حسن روحانی (٢) تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی (٢) کریم زمانى (٢) کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی (٢) لقمه های لقمانی (٢) مستکین (٢) دکتر ناصر تکمیل همایون (٢) آیت‌اللهی (٢) سیدجواد میری (٢) دکتر سیدجواد میری (٢) کتابهای فارسی (٢) رضا داوری‌اردکانی (٢) تحقیق فلسفه (٢) تحقیق فلسفه زیست دنیوی غایت فلسفه جدید (٢) دکتر صادق آئینه وند (٢) عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ (٢) آیینه وند (٢) رییس جدید پژوهشگاه صادق آیینه وند (٢) عکس پژوهشگاه (٢) عکس پژوهشگاه علوم انسانی (٢) الکساندر آزادگان (٢) پروفسور الکساندر آزادگان (٢) کانال تلگرام کریم زمانی (٢) استاد ایرج شهبازی (٢) دکتر نعمت اله فاضلی (٢) فصلنامة علمی ـ پژوهشی (٢) عکس و تصویر جدید (٢) قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى (٢) تصویری از نمای پژوهشگاه 30 بهمن 95 (۱) تصویری از نمای پژوهشگاه 30 بهمن95 (۱) کانال تلگرام بیژن عبدالکریمی (۱) کانال تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی (۱) فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) آدرس و تلفن تحصیلات تکمیلی و فروشگاه کتاب پژوهشگاه (۱) عناوین کتابهای جدید کتابخانه مرکزی (۱) حقوق زنان و بانوان (۱) مولانا مثنوی معنوی (۱) دل به دل راه دارد (۱) (۱) مولانا مثنوی غزلیات شمس (۱) #مولانا مثنوی (۱) #بازتاب (۱) لقمه لقمانی عبدالمهدی مستکین (۱) دعاهای کودکان (۱) نامه‌های کودکان به خدا (۱) چرا برخی را زشت و برخی را زیبا می بینیم؟ (۱) من راستین (۱) ریسمان مهر و دوستی (۱) خداشناسی و خودشناسی (۱) فهرست عنوان کتابهای فارسی فهرست نویسی شده پژوهشگاه (۱) دکتر فاضلی پژوهشگاه (۱) داستانِ ابوالحسنِ خرقانی و همسرش (۱) کانال تلگرام دکتر ایرج شهبازی: (۱) کانال تلگرام استاد کریم زمانی (۱) کانال های تلگرام فرهنگی (۱) کانال تلگرام دکتر ایرج شهبازی (۱) کانال ایرج شهبازی (۱) کانال تلگرام ایرج شهبازی (۱) سخنرانی الکساندر آزادگان در مورد ترامپ (۱) الکساندر آزادگان ایرانی آمریکایی تبار (۱) تصویری جدید از پروفسور الکساندر آزادگان (۱) alexander azadegan (۱) عکس 27 فروردین 96 (۱) عکس پژوهشگاه علوم انسانی بهار 96 (۱) دکتر سیدمحسن علوی پور (۱) سیدمحسن علوی پور (۱) محسن علوی پور (۱) محسن علوی پور آپارات (۱) تصویری از تابلوی سردر ورودی پژوهشگاه در 30 فروردین (۱) تصویری از پژوهشگاه در 30 فروردین 96 (۱) عناوین کتابهای جدید کتابخانه مرکزی (10 اردیبهشت96) (۱) تبریک زادروز رهی معیری (۱) مجموعه اشعار رهی معیری (۱) شعر اشعار کتاب (۱) هشتم اردیبهشت: زادروز سیمین دانشور (۱) داستان به کی سلام کنم؟ نوشته ی سیمین دانشور (۱) داستان به کی سلام کنم؟ سیمین دانشور (۱) تهیه کنندة یادداشت: مریم شریف‌نسب (۱) استاد بدیع‌الزمان فروزانفر (۱) محمدحسین بشرویه‌ای (۱) بدیع‌الزمان فروزانفر (۱) شیخ علی بشرویه‌ای (۱) تکمیل همایون: آیینه وند رکنی برای مورخان ایرانی بو (۱) آئینه وند (۱) آیینه وند صادق (۱) اندیشه های آیت الله علامه حاج میرزا خلیل کمره ای (۱) آیت الله علامه حاج میرزا خلیل کمره ای (۱) حاج میرزا خلیل کمره ای (۱) منوچهر صدوقی سها (۱) فصل نامه پژوهشنامه زنان (۱) بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری (۱) لیست کتابهای فارسی فهرست شده کتابخانه مرکزی (۱) کتابخانه کتاب (۱) تصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94 (۱) تصاویر پژوهشگاه علوم انسانی (۱) لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی https://t (۱) رییس جدید پژوهشگاه علوم انسانی (۱) عکس زیبای پژوهشگاه در شب (۱) پژوهشگاه در شب (۱) دومین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر (۱) فلسفه دین معاصر (۱) دین فلسفی (۱) عنوان مطالب پژوهشگاه (۱) ihcsac (۱) روحانی: چرا در علوم انسانی رشد نمی کنیم؟ (۱) مانیفست تحول پژوهشگاه تدوین می‌شود (۱) دکتر پارسا پور (۱) دکتر زهرا پارساپور (۱) زهرا پارساپور (۱) دکتر مهرنوش هدایتی (۱) صادق آئینه وند رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی (۱) خداحافظی دکتر آیت اللهی،معارفه دکتر آئینه وند (۱) دکتر آئینه وند (۱) آیینه‌وند جانشین آیت‌اللهی در پژوهشگاه (۱) مدرسه کودک (۱) کریم مجتهدی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و م (۱) در ایران دچار علم‌زدگی شده‌ایم (۱) دکترناجی (۱) دکتر سعید ناجی (۱) دکتر سعید ناجی استاد پژوهشگاه علوم انسانی (۱) شاعره گری تفکر فلسفی (۱) دکتر سید جواد میری (۱) دکتر سید جواد میری، دکترای فلسفه علم و ادیان (۱) شادی شهروندان ثمره توسعه پایدار (۱) مقوله شادی (۱) گفتمان شادی (۱) تکمیل همایون جوهره هویت (۱) تکمیل همایون: حافظه تاریخی اجتماعی جوهره هویت (۱) ابن سینا،فیلسوف بزرگی که نشناخته ایم (۱) ابن سینا،فیلسوف بزرگ (۱) ابن سینا،فیلسوف بزرگی که نشناخته (۱) رضا داوری‌اردکانی رئیس فرهنگستان علوم (۱) رئیس فرهنگستان علوم (۱) زیست دنیوی غایت فلسفه جدید (۱) سخنرانی محمد غرضی در پژوهشگاه (۱) کاندیداهای ریاست جمهوری در پژوهشگاه (۱) حسن فاضل و مهندس غرضی (۱) حسن فاضل و غرضی (۱) میری: تفکر فلسفی آموزش داده نشده‌است (۱) بازتابش آرای اسلامی بر اندیشه‌ الهی‌دانان غربی (۱) بازتابش آرای اسلامی (۱) اندیشه‌ (۱) الهی‌دانان غربی (۱) پاییز بهاریست که عاشق شده است (۱) پـائیز مــهری دارد کـه بـــَر دل هـر خیـابان مـی (۱) زنده ماندن عشق به کتاب در عصر الکترونیک (۱) زنده ماندن عشق (۱) عشق به کتاب (۱) عصر الکترونیک (۱) پژوهش ها باید تقاضا محور و کاربردی باشد (۱) پژوهش نیاز محور (۱) نشست هویت و یادمان های تاریخی (۱) منوچهر معظمی (۱) اسلامی شدن بدون کارفرهنگی ممکن نیست (۱) گفتگو با مهدی گلشنی درباره وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها (۱) استاد فیزیک و فلسفه علم (۱) فرجی‌دانا (۱) بیانیه پژوهشگاه علوم انسانی (۱) شورش حاشیه علیه متن (۱) نامه شورای متون پژوهشگاه به وزیر (۱) اعضای شورای بررسی متون در نامه ای به وزیر علوم خو (۱) اعضای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (۱) صادق آیینه وند (۱) لقمه ی لقمانی دکتر مستکین (۱) حضرت مسیح (ع ) (۱) لقمه ای لقمانی (۱) عیسی مسیح سعدی (۱) حکمتی لقمانی از افسون کرم خرس پشمالوی قطبی (۱) حکمتی لقمانی (۱) خرس پشمالوی قطبی (۱) کانال تلگرام دکتر مستکین (۱) کانال تلگرام مهرنوش هدایتی (۱) دکتر مهرنوش هدایتی و بازی های روانی (۱) کانال تلگرام دکتر مهرنوش هدایتی: (۱) هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید (۱) ادیبان سنتر (۱) کانال سید جواد میری (۱) کانال تلگرام سید جواد میری (۱) تلگرام دکتر میری (۱) دکتر نعمت الله فاضلی (۱) کانال تلگرام دکتر فاضلی (۱) کانال تلگرام دکتر نعمت الله فاضلی (۱) تلگرام کانال (۱) استاد عبدالمهدی مستکین (۱) کریم زمانى مولانا شمس (۱) دکتر مستکین (۱) مستکین یونسکو،جامی (۱) سعدی،حافظ،مولانا،شاهنامه،عطار، (۱) شهره انصاری (۱) من پژوهشگر هستم (۱) نیروی حال؛ رهنمونی برای روشن‌بینی معنوی (۱) #دوستی و عشق (۱) جذبِ جنسیت (۱) کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) نامه ادب پارسی (۱) نشریه علمی- پژوهشی (۱) مساله شناسی فرهنگی (۱) کانال تلگرام پژوهشگاه (۱) عناوین کتابهای فارسی خریداری شده (۱) تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی (۱) ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی (۱) تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی (۱) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2) (۱) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3) (۱) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4) (۱) پژوهشگاه علوم انسانی(4) (۱) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5) (۱) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6) (۱) فهرست کتابهای جدید سال 95 کتابخانه مرکزی (۱) خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۱) صادق آیینه‌وند (۱) دکتر صادق آیینه‌وند (۱) تصویری از ساختمان پژوهشگاه در اول خرداد 95 (۱) ساختمان پژوهشگاه (۱) ihcss (۱) نعمت اله فاضلی (۱) آیا می دانید؟! (۱) استاد کریم زمانی (۱) دکتر کریم زمانی (۱) خلاصه سخنرانی دکتر کریم زمانی (۱) دکتر کریم زمانی شمس (۱) دکتر کریم زمانی غزلیات شمس (۱) استاد کریم زمانی مولانا (۱) ایرج شهبازی مثنوی (۱) دکتر ایرج شهبازی مولانا (۱) ایرج شهبازی مولانا (۱) ایرج شهبازی غزلیات شمس (۱) https://telegramme/ihcss (۱) لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی (۱) لینک کانال تلگرام پژوهشگاه (۱) معرفی عنوان کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی (۱) آدرس و تلفن فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی (۱) فروشگاه کتاب پژوهشگاه علوم انسانی (۱) کتاب فروشی پژوهشگاه (۱) فوکو (۱) استالین (۱) کتب (۱) فلسفه علم (۱) حضرت مهدی (عج) (۱) تئوری آشوب (۱) اقتدار (۱) کردار (۱) ماده و انرژی (۱) نژاد برتر (۱) زندان زنان (۱) عروضی سمرقندی (۱) فروشگاه کتاب (۱) تو را من چشم در راهم (۱) تحقیق و پژوهش (۱) حسن لاهوتی (۱) ایده آلیسم (۱) پائولو کوئلیو (۱) شعر حافظ (۱) مطالعات اجتماعی (۱) انجمن شعر (۱) صادق زیباکلام (۱) هفته پژوهش (۱) حضرت مسیح (۱) مباهله پیامبر (۱) فلسفه اسلامی (۱) دانشگاه علامه طباطبایی (۱) ادبیات ایران (۱) حسن رحیم پور ازغدی (۱) امام زمان(عج) (۱) امام (ره) (۱) تحصیلات تکمیلی (۱) کتابفروشی (۱) سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل - ورزش - ز (۱) تاریخ اسلام (۱) سهراب سپهری (۱) وزیر علوم (۱) تیم ملی (۱) خلیج فارس (۱) نهج البلاغه (۱) کوروش کبیر (۱) دانستنی ها (۱) بنیاد ملی نخبگان (۱) دین و اندیشه (۱) محمد معین (۱) خلاصه کتاب (۱) حسن خمینی (۱) عموم (۱) بنجامین (۱) اعوانی (۱) زشت و زیبا (۱) ژان پل سارتر (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) خراسان (۱) معنای زندگی (۱) نامه سرگشاده (۱) الگو (۱) کتاب و کتابخوانی (۱) کتاب جدید (۱) ناصرالدین شاه قاجار (۱) فرهیختگان (۱) محمد(ص) (۱) فلسفه برای کودکان (۱) فلسفه دین (۱) ژوزه ساراماگو (۱) زن و خانواده (۱) ایت الله بهجت (۱) دهانه غلامان (۱) کوهن (۱) الغدیر (۱) کریم زمانی (۱) ناصرالدین‌شاه (۱) تئوریهای مدیریت (۱) آشوب (۱) پاسارگاد (۱) ارسطو (۱) محسن آزموده (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) رحیم پور ازغدی (۱) فراخوان مقاله (۱) حدیث (۱) جغرافیا (۱) منطق (۱) امام حسین(ع) (۱) یزید (۱) کاندیداها (۱) فرانسه (۱) کوفه (۱) ارتباطات (۱) ملی (۱) شعر مدرن (۱) معین (۱) هخامنشیان (۱) جنبش (۱) خودشناسی (۱) محرمانه (۱) پرورش (۱) امام حسن مجتبی (۱) فیلسوف (۱) امام محمد غزالی (۱) جامعه شناسی (۱) دکتر (۱) مقاله‌ (۱) استخدام (۱) نقد ادبی (۱) سیمین دانشور (۱) بهاءالدین خرمشاهی (۱) آیا (۱) دکتر عماد افروغ (۱) روشنفکری دینی (۱) روشنفکری (۱) کارگاه آموزشی (۱) گزارش (۱) رهی معیری (۱) زبان شناسی (۱) هویت ملی (۱) قاجار (۱) چتر (۱) نمایشگاه کتاب (۱) ادبیات مقاومت (۱) موج (۱) گفتگو با خدا (۱) مهدویت (۱) خانه (۱) فراخوان (۱) سعدی (۱) پائیز (۱) حضرت مهدی (۱) کوروش (۱) دموکراسی (۱) بهشت (۱) سخنرانی (۱) اصفهان (۱) ملاصدرا (۱) بانوان (۱) کودک (۱) خبرگزاری (۱) استاد (۱) کارشناس (۱) کلیدر (۱) مدیریت (۱) فردوسی (۱) تهران (۱) ایران (۱) همایش (۱) فوتبال (۱) زمستان (۱) آموزش (۱) دانلود (۱) شعر (۱) ادبیات (۱) امام موسی صدر (۱) تاریخ (۱) تاریخی (۱) کاربردی (۱) مجلس (۱) آرزو (۱) خشونت (۱) احد فرامرز قراملکی (۱) مناقصه های پژوهشگاه علوم انسانی (۱) مناقصه های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) اَدم اسمیت (۱) جک راسل وینستین (۱) ترجمه و مقدمه: شیرزاد پیک حرفه (۱) بیوک محمدی (۱) خبرنامه های داخلی پژوهشگاه علوم انسانی (۱) تلفن آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) آدرس پژوهشگاه ها (۱) آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تلفن (۱) درباره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) آدرس و تلفن پژوهشگاه علوم انسانی (۱) آدرس پژوهشگاه علوم انسانی (۱) استفان پالم کوئیست (۱) فلسفه دین کانت (۱) پروفسور استفان پالم کوئیست (۱) نظریه اخلاقی محمدبن زکریای رازی پژوهشگاه علوم انسا (۱) استاد احد فرامرزقراملکی (۱) پژهشگران آلمانی در پژوهشگاه (۱) پژوهشگران آلمانی (۱) بازدید هیئت پژوهشگران آلمانی از پژوهشگاه (۱) زن و مرد (۱) دکتر مجتهدی: کانت احیاگر فکر فلسفی در غرب است (۱) فاطمه پیرا عضو هیات علمی پژوهشگاه (۱) انشست خبری حمیدرضا آیت اللهی (۱) ترجمه اثر انگلیسی دکتر میری به زبان روسی (۱) انتشارات university press of america (۱) کادمی علوم روسیه (۱) چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاهها، (۱) بازدید هیئت نخبگان آلمانی از پژوهشگاه (۱) رونمایی از 4 کتاب جدید در حوزه مطالعات رسانه (۱) جدیدترین سخنرانی دکتر تکمیل همایون (۱) سخنرانی دکتر تکمیل همایون (۱) دکتر تکمیل همایون (۱) http://pajoheshgahpersianblogir/post/46/ (۱) آخرین تصاویر پژوهشگاه علوم انسانی (۱) عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (۱) ضرورت حرکت از تاریخ شفاهی به تاریخ نگاری شفاهی (۱) بیژن عبدالکریمی (۱) پزوهشگاه علوم انسانی hhcsacir (۱) پژوهشگاه علوم انسانی >> خبر و اطلاعیه (۱) پرهیز از ایدئولوژی زدگی در ادبیات (۱) حمید رضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه (۱) حمید رضا آیت الهی (۱) سیستم اتوماسیون تغذیه پژوهشگاه (۱) http://freserveihcsacir/ (۱) اتوماسیون تغذیه پژوهشگاه (۱) تصاویر حمید رضا آیت اللهی (۱) hamidreza ayatollahi (۱) فلسفه برای کودکان و نوجوانان(فبک) (۱) فبک فلسفه برای کودکان و نوجوانان (۱) http://wwwensaniir/ (۱) pajoheshgah (۱) پرتال جامع علوم انسانی (۱) بزرگترین پژوهشگاه خاور میانه (۱) پورتال پزوهشگاه علوم انسانی (۱) نظریه‌ (۱) درخشش 2 اثر انتشارات پژوهشگاه در جایزه کتاب سال (۱) رضا (۱) http://wwwihcsacir (۱) عکس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگ (۱) تصاویر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژو (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه ع (۱) http://wwwihcsacir/pages/features/homeaspx?wid (۱) روه مطالعات رسانه (۱) پژوهشکده ادبیات (۱) پژوهشکده تاریخ (۱) پژوهشکده علوم اجتماعی (۱) پژوهشکده علوم سیاسی (۱) پژوهشکده فرهنگ انقلاب و تمدن اسلامی (۱) پژوهشکده مطالعات تطبیقی و اقتصاد (۱) گروه بررسی مسائل زنان (۱) گروه فلسفه دین (۱) گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (۱) گروه مطالعات رسانه (۱) فلسفه علم و فناوری (۱) مدیریت تحصیلات تکمیلی (۱) سومین شماره فلسفة علم انتشار یافت (۱) آخرین اخبار پژوهشگاه علوم انسانی (۱) آخرین شماره نشریات پژوهشگاه علوم انسانی (۱) کتب جدید (۱) معاونت پژوهشی (۱) محسن غرویان (۱) دکتر ایرج شهبازی (۱) تفکر فلسفی (۱) کتاب نیروی حال (۱) پارادوکس‌ (۱) فراخوان جذب هیئت علمی (۱) ایران و کره (۱) حجت‌الاسلام (۱) دکتر حمید رضا آیت اللهی در مراسم تقدیر از پژوهشگرا (۱) دکتر حمید رضا آیت اللهی (۱) مکتب فرانکفورت (۱) عقد نکاح (۱) فهرست کتاب (۱) احمد مسجد جامعی (۱) سمیعی گیلانی (۱) عرفان و فلسفه (۱) مولانا جلال الدین (۱) پورحسن (۱) علم فلسفه (۱) حکمت و فلسفه (۱) آیت اللهی (۱) مجتبی مطهری (۱) راه رسیدن به بهشت (۱) دانشگاه برکلی (۱) سخن چینی (۱) علی باباچاهی (۱) استوانه کورش (۱) آدرس و تلفن (۱) فهرست کتابهای جدید (۱) تحقیق دانشگاهی (۱) حسن بلخاری (۱) بنیاد فردوسی (۱) می دانید (۱) روز جهانی ارتباطات (۱) نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (۱) محمد علی سپانلو (۱) توماس کوهن (۱) شمس مولانا (۱) عبدالحسین خسروپناه (۱) شهریار زرشناس (۱) شعر و شاعران (۱) متدولوژی (۱) آدرس تلفن (۱) فقه سیاسی (۱) سیدمهدی شجاعی (۱) دکتر افروغ (۱) هادی وکیلی (۱) دکتر محمد معین (۱) علی مسعودی نیا (۱) دکتر نهاوندیان (۱) خبر و اطلاعیه (۱) هم اندیشی فلسفه برای کودکان (۱) سومین نشست هم اندیشی مخاطبان وفعالان فلسفه برای ک (۱) استاد پورعزت (۱) علی اصغر پورعزت (۱) دکتر علی اصغر پورعزت (۱) اصغر پورعزت (۱) حضور وزیر علوم در پژوهشگاه (۱) حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پژوهشگاه (۱) دکتر رضا فرجی دانا (۱) دیدار نوروزی کارکنان پژوهشگاه (۱) هیئت رئیسه با اعضای هیئت علمی و کارکنان پژوهشگاه (۱) همایش همکاری ایران و کره (۱) همایش همکاری های فرهنگی و اقتصادی ایران و کره جنو (۱) فرهنگی و اقتصادی (۱) نخستین جلسه هیئت ممیزه پژوهشگاه در سال 1393 (۱) دیدار رئیس و معاونان پژوهشگاه با دکتر نهاوندیان (۱) دکتر آئینه‌وند (۱) غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه کتاب (۱) اشرف‌بروجردی (۱) تصمیم‌گیری عده‌ای برای مدیران ارشد فاجعه است (۱) مجمع زنان (۱) بازدید رئیس پژوهشگاه از کتابخانه مجلس (۱) کتابخانه مجلس شورای اسلامی (۱) دکتر رجبی (۱) ملیت: یک بازاندیشی‌ اجتناب‌ناپذیر (۱) محمد محمدی از جدیدترین ترجمه‌اش (۱) جماعت‌های تصوری (۱) توسعه در سایه سرعت ارتباط (۱) دکتر امیر عبدالرضا سپنجی (۱) دکتر آئینه وند در چشمه مهر (۱) چشمه مهر (۱) بررسی شروط ضمن عقد درنکاح نامه های دورهٔ قاجار (۱) شروط عقد نکاح دورهٔ قاجار (۱) روشنفکری ژان پل سارتر (۱) روشنفکری یک «کار» است (۱) پل سارتر (۱) پلی میان مفاهیم نو و کهن (۱) فرهنگنامه روا‌نشناسی (۱) دب پارسی (۱) دالان‌های تاریخ تهران (۱) تورق جدیدترین رساله نشر کتاب‌سرا (۱) چگونه با امام زمان ارتباط برقرار کنیم? (۱) حجت‌الاسلام محمود اباذری (۱) تقویت نظریه تعلق «دهانه غلامان» به مرکز (۱) دکتر ژاسنت صلیبی (۱) فرهنـگ شادی (۱) فراخوان جذب هیئت علمی در پژوهشگاه (۱) پژوهشکده علوم انسانی کاربردی (۱) علوم انسانی و اجتماعی کاربردی (۱) علوم انسانی و اجتماعی (۱) افتتاح خانه بیداری اسلامی اصفهان (۱) خانه بیداری اسلامی اصفهان (۱) افتتاح خانه بیداری اسلامی (۱) آیا یزید مردم کوفه را خرید؟ (۱) سید مهدی موسوی کوهپر (۱) مهدی موسوی کوهپر (۱) دکتر مهدی موسوی رئیس پژوهشگاه (۱) منع خشونت علیه زنان (۱) منع خشونت (۱) مصاحبه دکتر آیینه وند با مهر (۱) نسخه الکتریکی مجموعه انسان و فرهنگ (۱) انسان و فرهنگ (۱) انسان و فرهنگ رونمایی (۱) زنده یاد دکتر صادق آئینه وند (۱) گفتگو با سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی (۱) سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی (۱) حسینعلی قبادی (۱) غم‌انگیزترین نامه یک دختر به بابا (۱) سمانه آئینه وند (۱) آدرس و تلفن پژوهشگاه علوم انسانی - پژوهشگاه علوم ا (۱) پایگاه داده‌های زبان فارسی (۱) مصطفی عاصی (۱) هایدگر به نیچه (۱) پرببننده ترین مقاله های مجلات پژوهشگاه (۱) مجلات پژوهشگاه (۱) از داستایوفسکی و تولستوی خبری نیست (۱) منوچهر دین پرست (۱) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی (۱) پروفسور آندریا اسمیرانف (۱) برنامه بنیاد نخبگان (۱) مهاجرت هدفمند مغزه (۱) برنامه بنیاد نخبگان برای مهاجرت هدفمند مغزها!! (۱) چیستی علم دینی (۱) علم موجود (۱) علیرضا قائمی‌نیا (۱) ندیشه دین (۱) موسی اکرمی (۱) گروه تاریخ علم دانشگاه علوم و تحقیقات (۱) رحیم‌پور ازغدی از دکتر شریعتی می‌گوید (۱) حقیقت امید (۱) علل عقب ماندگی مسلمانان (۱) تجربه گرایی در تمام هنرها (۱) چشم خفاش (۱) اولین زمستان جوجه ها (۱) تاملی بر وجوه و چالش‌های مهدویت‌پژوهی (۱) بررسی تفاوتهای فلسفه شرق و غرب (۱) فلسفه شرق و غرب (۱) رابطه عرفان و فلسفه؛ تقابل متدولوژی ها (۱) علی اصغر دادبه (۱) نهضت‏هاى بازگشت به خویش در تاریخ ایران (۱) دکتر على شریعتى (۱) على شریعتى (۱) عصر ترجمه در چند کتاب و مقاله خلاصه نمی شود (۱) مصطفی مجد (۱) تاملی بر رابطه زبان و تفکر (۱) دنیــا از پشت عینــک کــلمه (۱) آخرین گفت وگوی پیر پائولو پازولینی (۱) پازولینی دیوانه! (۱) جنگ ایتالیا (۱) جشن هشتاد سالگی رضا داوری اردکانی (۱) فیلسوف فرهنگ (۱) امضای تفاهمنامه کتابخانه مجلس (۱) امضای تفاهمنامه کتابخانه پژوهشگاه علوم ان (۱) سویه‌هایی انتقادی بر اندیشه آنارشیسم تزلزل اقتدارگ (۱) تزلزل اقتدارگریز (۱) تزلزل (۱) تفحص در دین نیازمند علم فلسفه است (۱) the p4c group started its work (۱) p4c group (۱) صلحی که حجت است (۱) تولد امام حسن مجتبی(ع) (۱) چرایی خمودگی علم در جهان اسلام (۱) علم سکولار تا علم دینی (۱) فلسفه علم در ایران وضع مناسبی ندارد (۱) اندیشه > حکمت‌و فلسفه (۱) درآمدی به فلسفه علم (۱) هنر، فلسفه و سیاست (۱) فیلسوف معاصر (۱) مجوز پذیرش دانشجو (۱) پذیرش دانشجو کارشناسی (۱) پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد (۱) دانشگاه‌ها نشاط ندارند (۱) دکتر آیت‌‌اللهی (۱) نامه آیت الهی (۱) نقد نظریه‌های اخلاقی (۱) جدیدترین کتاب ها (۱) تصاویر کنگره بین المللی الغدیر (۱) همایش الغدیر (۱) کنفرانس الغدیر (۱) نکاتی پیرامون آخرالزمان و مساله رجعت (۱) محمدصابر جعفری (۱) رضا فرجی دانا (۱) رحیم پور ازغدی: ا (۱) پرورش تفکر انتقادی چگونه (۱) بازنشسته هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی (۱) احمد کتابی (۱) جلوه ‏های مدارا در شعر حافظ (۱) شاهنشاه سیاستمدار می‌شود! (۱) مباهله به مثابه روشی برای اثبات حقانیت (۱) تجلیل از ‌دکتر رضا داوری‌اردکانی (۱) دکتر رضا داوری‌اردکانی (۱) پرفسور فضل الله رضا (۱) فضل الله رضا (۱) پرفسور فضل الله (۱) سنجه هایی در دین پژوهی (۱) نقش اخباری‌گری در افول تمدن اسلامی (۱) دکتر قاسم پورحسن (۱) نظریه‌پردازی (۱) برگزاری مصاحبه های علمی (۱) زمان برگزاری مصاحبه های علمی (۱) اطلاعات درباره زمان (۱) کتاب دزد (۱) امیرعباس همایونی (۱) کلیدر دومین رمان طولانی‌ جهان شد (۱) رمان طولانی‌ (۱) کلیدر دومین رمان طولانی‌ جهان (۱) خلاصه کتاب: جهانی شدن فرهنگ، هویت (۱) جهانی شدن فرهنگ، هویت (۱) اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور دستگاههای (۱) اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش (۱) سردر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (۱) روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (۱) لوگوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (۱) علم زمینی در‌ محدوده معرفت آسمانی (۱) آغازگر ایده‌آلیسم آلمانی (۱) غازگر ایده‌آلیسم آ (۱) ایده‌آلیسم آلمانی (۱) یوهان گوتلیب فیخته (۱) علی(ع) بهترین الگو برای زیست مسلمانی است (۱) مصطفی دلشاد تهرانی (۱) فرصتی برای عبور ادبیات ایران از مرزها (۱) عبور ادبیات ایران از مرزها (۱) 50 هزار سرباز شکست‌ناپذیر فردوسی (۱) فیلسوف آرام (۱) عقربه ذهنی فیلسوف عصر جدید (۱) کریم مجتهدی فیلسوف (۱) موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (۱) حکمت و فلسفه ایران (۱) پذیریش دانشجو (۱) فلسفه علم،‌ کلام،‌ حکمت متعالیه (۱) مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (۱) دکتر اعوانی: امام محمد غزالی را نمی بخشم! (۱) دکتر غلامرضا اعوانی (۱) خر بوریدان (۱) موضوع خر بوریدان یکی از ناسازه‌ها (پارادوکس‌ها) اس (۱) ژان بوریدان (۱) شب‌پره ها می‌آیند و می‌روند، آفتاب می‌ماند (۱) روزگار، حرف حق را ضبط می‌کند (۱) خاطرات خانه زندگان (۱) تحقیق مقاله (۱) گروندریسه grundrisse کشف حجاب می‌کند (۱) گروندریسه یعنی چی؟ (۱) داستان زندگی جیرولامو ساوو نارولا (۱) جیرولامو ساوو نارولا (۱) استوانهٔ کورش cyrus cylinder «مانترا»ی (۱) کورش و سنگ‌نگاره مرد بالدار پاسارگاد (۱) مرد بالدار پاسارگاد (۱) گزارش محرمانه خروشچف (۱) سیک‌رِدنی داک‌لاد خوروشووا (۱) سخنرانی استالین ۱۱ دسامبر ۱۹۳۷ (۱) یک مُشت دَری وَری (۱) کلام بی صدای برف (۱) بف (۱) داستان برفی (۱) عقل هدایتی؛ آخرت‌ساز، حکمت‌ساز و هدایت‌گر (۱) کم‌توجهی فلاسفه به عقل هدایتی + صوت (۱) خسروپناه در نشست بررسی نسبت عقل و حی مطرح کرد (۱) آیا ملاصدرا،‌ ابن سینا را صحیح و کامل شناخته بود؟ (۱) غلامحسین ابراهیم دینانی (۱) دکتر سیدضیا موحد (۱) سیدضیا موحد (۱) ضیا موحد و منطق سهروردی (۱) کشف الاسرار خونجی (۱) نوآوری های خونجی به زبان منطق جدید (۱) منطق اسلامی (۱) بررسی جوهرشناختی ماده و انرژی در فلسفه (۱) ماده و انرژی در فلسفه (۱) جوهرشناختی (۱) خدا و دین در اندیشه هگل (۱) محمد لگنهاوسن (۱) اندیشه هگل (۱) منصور نصیری (۱) آینده فلسفه از نگاه جان سرل (۱) جان سرل (۱) فیلسوف برجسته آمریکایی (۱) سید صادق حقیقت (۱) آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ م‍ع‍ا (۱) م‍ف‍اه‍ی‍م‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (۱) ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر (۱) ایستگاه دل (۱) ادبیات- داود لطف‌الل (۱) تعریف فقه سیاسی و موضوع آن (۱) فلسفه فقه سیاسی (۱) فلسفه فقه (۱) مکتب فرانکفورت و تأثیر آن بر آموزش جغرافیا (۱) دانشنامه شاهنامه همچنان در محاق ابهام (۱) دانشنامه شاهنامه (۱) محاق ابهام (۱) اولین گام برای ایجاد مرکز عالی زنان برداشته شد (۱) مرکز عالی زنان (۱) بررسی مسائل زنان (۱) در میانه شرق و غرب (۱) مراد عنادی (۱) گستره علم امام (ره) در مکتب قم (۱) مکتب قم (۱) گستره گستره علم امام (۱) سریع‌ترین راه رسیدن به بهشت (۱) رئیس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا (۱) سلوک علی (ع) (۱) سیدمحمد‌رحیم ربانی‌زاده (۱) عموم چیزی از همایش‌های علوم انسانی برنمی‌گیرند (۱) همایش‌ (۱) دکتر آیت اللهی: سایت پژوهشگاه 40 هزار بازدیدکننده (۱) مهم ترین مشکل ادبیات بـی فرهنگــــی (۱) مشکل ادبیات (۱) مشکل ادبیات بـی فرهنگــــی (۱) میزگردی درباره اوضاع و احوال داستان نویسی در میان (۱) پژوهشگاه علوم انسانی به استقبال نمایشگاه کتاب (۱) پژوهشگاه علوم انسانی به استقبال نمایشگاه کتاب می (۱) پژوهشگاه علوم انسانی در نمایشگاه کتاب (۱) عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ (۱) آرمانمردِ آرمانشهر از منظر شهید مطهری (۱) مقالاتی درباره خلیج فارس (۱) مقالاتی درباره خلیج فارس در «پژوهشنامه خلیج (۱) خلیج فارس به عنوان خاستگاه تمدن‌های (۱) همسرداری مرحوم ایت الله بهجت (ره) (۱) غربی ها علم را از مسلمانان فرا گرفتند (۱) فرزند ارشد شهید مرتضی مطهری (۱) مجتبی مطهری: پدرم «محی‌الدین» ع (۱) فرامرزقراملکی (۱) دکتر احد فرامرزقراملکی (۱) دکتر احد فرامرزقراملکی: در یک کلمه اولویت در همه ح (۱) مطهری آن‌گونه که من شناختم (۱) شهید مطهری برای (۱) فیلسوف واقعی زیر چتر کسی فکر نمی‌کند (۱) غلامحسین خدری (۱) عبد الرزاق حسامی فر (۱) محمود جنیدی جعفری (۱) کتابی که رهبر انقلاب از نمایشگاه خریدند! (۱) انتظار داشتم کاری‌کارستان صورت گیرد (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رضا داوری ا (۱) علم جدید و رویکرد پرسپکتیویسم (۱) پرسپکتیویسم (۱) حمیدرضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی (۱) دکتر آیت اللهی (۱) فلسفه فرانسوی نمرده است (۱) شروط خواندن فلسفه (۱) فلسفه تحقیقی (۱) روشنفکر فیلسوف، فیلسوف روشنفکر (۱) ولتر فیلسوف (۱) فرانسوا ماری آروئه (۱) بزرگ ترین آفت روشنفکران ایرانی (۱) جدی ترین منتقد فیلسوف فرانسوی (۱) رونمایی از جدید ترین کتاب دکتر کریم مجتهدی (۱) جدید ترین کتاب دکتر کریم مجتهدی (۱) دو کتاب جدید دکتر نعمت‌اله فاضلی (۱) دکتر نعمت‌اله فاضلی (۱) نعمت‌اله فاضلی (۱) رونمایی از دو کتاب جدید دکتر نعمت‌اله فاضلی در نما (۱) نعمت الله فاضلی (۱) تحجر اومانیسم (۱) دکتر عماد افروغ، استاد دانشگاه و نویسنده (۱) گفتمان علم مدرن و تولید چالش‌های فراگیر (۱) گفتمان علم مدرن و تولید (۱) معجزه هند در قرن ششم پیش از میلاد (۱) تفکر و تکفیر (۱) ستیزه یی میان کتمان و اعتراف (۱) حمد علی سپانلو به مناسبت انتشار جلد ا (۱) محمد علی سپانلو به مناسبت انتشار جلد اول مجموعه اش (۱) اخلاق پژوهش در چنبره سلطه سازمانی (۱) دکتر محمد اسفندیاری (۱) دکتر احد فرامرز­قراملکی (۱) مهندس مصطفی ساکت (۱) بربساطی که بساطی نیست (۱) گزارشی از اقتصاد نشر و کتابفروشی های دور از نمایشگ (۱) اقتصاد نشر (۱) انتشار رمان گمشده‌ ساراماگو ۳ سال پس از مرگ (۱) رمان گمشده‌ (۱) رمان گمشده‌ ساراماگو (۱) خــانه ای بر مـوج (۱) مرحوم لاهوتی (۱) محمدجواد یاحقی (۱) الگوی زیست مسلمانی بر اساس نهج البلاغه (۱) سنگ تفکر (۱) مقدمه منتشر نشده ماقال و من قال (۱) مقدمه منتشر نشده کتاب ماقال و من قال دکتر افروغ (۱) ارتحال امام خمینی (ره) (۱) قطار علم در ایران از ریل خارج نمی‌شود (۱) قطار علم (۱) نقشه جامع علمی کشو (۱) فرهنگ حلقه گمشده گفتمان انتخابات (۱) دغدغه های فرهنگی جامعه (۱) استاد سمیعی گیلانی (۱) چرخش از بیدل به صائب (۱) ارسطوگرایی در فلسفه اسلامی (۱) اندیشه ای برای هزاره ها (۱) ملت موتور محرکه اهداف دولت هاست (۱) دکتر جواد میری (۱) جواد میری (۱) دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) ملک الشعرای دموکراسی (۱) ملک الشعر (۱) تولد ویتمن (۱) شعر مدرن اشتباه می کند (۱) شعر مدرن کمی اشتباه می کند (۱) تبلور اراده ملی زیر چتر اسلام (۱) تبلور اراده ملی (۱)