نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آدرس پژوهشگاه علوم انسانی # بزرگراه کردستان، نبش خ 64 غربی)
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱۸

  تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6)

 

 

 

  تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)

 

  تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2) تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتابهای فارسی خریداری شده کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانیعناوین کتابهای فارسی خریداری شدهکتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیتصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94عکس زیبای پژوهشگاه در شب

 

  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4)

 

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانیعناوین کتابهای فارسی خریداری شدهکتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیتصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94عکس زیبای پژوهشگاه در شب


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر فروردین ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی

 

تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتابهای فارسی خریداری شده کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی تصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94 عکس زیبای پژوهشگاه در شب پایگاه داده‌های زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1) تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتابهای فارسی خریداری شده کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی تصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94 عکس زیبای پژوهشگاه در شب پایگاه داده‌های زبان فارسی

  نظرات ()
مطالب اخیر کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی جذبِ جنسیت این کتاب را به توصیه استاد شهبازی بخوانید داستانِ ابوالحسنِ خرقانی و همسرش کششِ معشوق یا کوششِ عاشق؟ آفتابی در یکی ذره نهان قسمتى از سخنان استاد کریم زمانى کانال تلگرام دکتر فاضلی سیدجواد میری روشنفکری دینی و علی شریعتی هرگز با فرزندانتان درد دل نکنید