نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آدرس پژوهشگاه علوم انسانی # بزرگراه کردستان، نبش خ 64 غربی)
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱۸

  تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(6)

 

 

 

  تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)

 

  تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(5)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1) تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2) تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتابهای فارسی خریداری شده کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(3)

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانیعناوین کتابهای فارسی خریداری شدهکتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیتصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94عکس زیبای پژوهشگاه در شب

 

  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(4)

 

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1)تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانیعناوین کتابهای فارسی خریداری شدهکتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیلینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانیتصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94عکس زیبای پژوهشگاه در شب


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر فروردین ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی

 

تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتابهای فارسی خریداری شده کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی تصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94 عکس زیبای پژوهشگاه در شب پایگاه داده‌های زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2) نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٥/۱/۱٧

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(2)

 

تصاویر بهار 95 ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی(1) تصاویر جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصاویر جدید از ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی عناوین کتابهای فارسی خریداری شده کتابهای فهرست نویسی شده کتابخانه مرکزی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی لینک کانال تلگرام پژوهشگاه علوم انسانی تصاویری از نمای پژوهشگاه در مهر 94 عکس زیبای پژوهشگاه در شب پایگاه داده‌های زبان فارسی

  نظرات ()
مطالب اخیر کتابهای فارسی جدید کتابخانه مرکزی لیست عنوان کتابهای جدید فارسی (سری جدید10 تیر 96) پایگاه داده‌های زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی غم‌انگیزترین نامه یک دختر به بابا گفتگو با سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی زنده یاد دکتر صادق آئینه وند نسخه الکتریکی مجموعه انسان و فرهنگ مصاحبه دکتر آیینه وند با مهر روحانی: علوم انسانی باید معظلات اجتماعی را حل کند